xs
xsm
sm
md
lg

งูเห่าโผล่อีก 8 ส.ส.ฝ่ายค้านโหวตหนุน พ.ร.บ.งบฯ “เศรษฐกิจใหม่” มาเพิ่ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์8 ส.ส.ฝ่ายค้านลงมติ พ.ร.บ.งบประมาณ 63 สวนทางวิป ส.ส.เศรษฐกิจใหม่ 5 คน ประชาชาติ 1 คน เพื่อไทย 1 คน (พรพิมล ธรรมสาร) ยกมือหนุน ส่วน “พลภูมิ” ไม่ลงคะแนน ขณะที่ 4 อดีต ส.ส.อนค.ลงมติให้รัฐบาลตามคาด

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 วันนี้ (11 ม.ค.) ล่าสุดหลังจาก ส.ส.ได้มีการอภิปรายจนครบถ้วนแล้ว ได้มีการลงมติในวาระ 3 ปรากฏว่า มี ส.ส.เห็นด้วย 253 ต่อ 0 เสียง งดออกเสียง 196 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง ให้ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 บังคับใช้เป็นกฎหมายได้

นอกจากนี้ ปรากฏว่ามี ส.ส.ฝ่ายค้านร่วมลงคะแนนเห็นด้วยให้กับฝ่ายรัฐบาล จำนวน 7 คน เป็นของพรรคเศรษฐกิจใหม่ 5 คน ได้แก่ นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายภาสกร เงินเจริญกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นางมารศรี ขจรเรืองโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายสุภดิช อากาศฤกษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย 1 คน ได้แก่ นางพรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี พรรคประชาชาติ 1 คน ได้แก่ นายอนุมัติ ซูสารอ ส.ส.ปัตตานี ในขณะที่นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย ไม่ลงคะแนนเสียง ซึ่ง ส.ส.เหล่านี้เป็นบุคคลที่เคยลงมติสวนทางมติพรรคฝ่ายค้าน ด้วยการลงมติร่วมเป็นองค์ประชุมในการพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาผลกระทบคำสั่งจากคำสั่งหัวหน้า คสช.ตามมาตรา 44 ยกเว้น นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ เพียงคนเดียวที่เป็นงูเห่าหน้าใหม่ เพิ่งมาลงมติสวนมติฝ่ายค้านในครั้งนี้

ในขณะที่อดีต ส.ส.อนาคตใหม่ 4 คนที่ถูกขับออกจากพรรค ได้แก่ นางศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา และ น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี ที่ย้ายไปอยู่พรรคร่วมรัฐบาลเรียบร้อย ต่างลงมติไปในทางเดียวกันคือ เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...