xs
xsm
sm
md
lg

มท. สั่งจังหวัดหาที่ว่าง รั้วศาลากลาง ตั้ง "ตลาดประชารัฐ-เฟสสอง"เดือนละ 1 ครั้ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มท. สั่งจังหวัดหาที่ว่าง รั้วศาลากลาง-อาคารส่วนราชการ ตั้ง "ตลาดประชารัฐ-เฟสสอง" ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน เน้นช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้า ผู้มีรายได้น้อย เกษตรกรชุมชนวิสาหกิจชุมชน หรือนักศึกษา พ่วงจัดสรรที่ราชพัสดุ ดำเนินโครงการชั่วคราวอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

วันนี้ ( 6 ธ.ค.) มีรายงานจากระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรณี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย เร่งหามาตรการช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับผลกระทบการจัดกระเบียบทางเท้าทั่วประเทศ หลังจากที่ผ่านมารัฐบาลได้รับเรื่องร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้กระทรวงมหาดไทยจัดหาพื้นที่ขายของให้กับประชาชน โดยย้ำว่าต้องเป็นพื้นที่ที่พ่อค้าแม่ค้าขายของได้ด้วย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทับซ้อนขึ้นมาในภายหลัง

ล่าสุด กรมธนารักษ์ มีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย เพื่อแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุน โครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน และช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับผลกระทบการจัดกระเบียบทางเท้าทั่วประเทศ ด้วยการจัดสรรที่ราชพัสดุ ที่ครอบครองใช้ประโยชน์อยู่และเป็นที่ว่างที่มีศักยภาพ รวมถึงมีสภาพพื้นที่เหมาะสม เช่น ที่ว่างบริเวณศาลากลาง ที่ว่างบริเวณอาคารสำนักงานของส่วนราชการ ทั้งที่ตั้งอยู่ในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค เป็นต้น

"เพื่อดำเนินโครงการ เป็นการชั่วคราวอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีผู้ประกอบการที่เป็นผู้มีรายได้น้อย หรือเกษตรกรชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชน หรือนักศึกษา เป็นผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป รวมถึงดำเนิน กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก"

โดยกรณีการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ที่อยู่ในการครอบครองของส่วนราชการในพื้นที่ ให้ส่วนราชการที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่กฎหมาย กำหนดเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินโครงการ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำโครงการ เช่น กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กรมการพัฒนาชุมชนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และขอความร่วมมือ สนับสนุนให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเข้าร่วมโครงการด้วย

สำหรับในกรณี การจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ เพื่อดำเนินโครงการตลาดประชารัฐกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้แจ้งความประสงค์ต่อกรมธนารักษ์ กรณีที่ราชพัสดุตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีที่ราชพัสดุตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่น พร้อมวัตถุประสงค์ของโครงการและหนังสือยินยอม จากส่วนราชการครอบครองใช้ประโยชน์ เพื่อพิจารณาจัดให้เช่าตามกฎหมายที่ราชพัสดุ

โดยยกเว้นการประมูล ตามมติคณะกรรมการที่ราชพัสดุ เมื่อ 16 ต.ค.2539 หรือโครงการที่คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบไว้แล้วและกำหนดอัตราผลตอบแทนการสนับสนุนโครงการตามนโยบายรัฐบาล เพื่อดำเนิน โครงการตลาดประซารัฐ ตามดำสั่งกรมธนารักษ์ ณ วันที่ 12 ธ.ค.2560.


กำลังโหลดความคิดเห็น