xs
xsm
sm
md
lg

ธนารักษ์ชลบุรีจัดโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวศรีราชา - รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ที่ ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

วันนี้ (19 ธ.ค.) น.ส.วิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิด โครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน บริเวณสนามกีฬาและสวนสาธารณะ อ่างเก็บน้ำหนองค้อ บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ.203 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมี นายสมหมาย จันทร์ฉาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ให้การต้อนรับ

นายพรชัย พงษ์ภู่ ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้ กระทรวงการคลัง พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยบูรณาการการทำแผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากให้เป็นรูปธรรม ตามแนวทางกลยุทธ์ 3 สร้าง คือ 1.สร้างอาชีพ 2.สร้างรายได้ และ 3.สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

โดยกรมธนารักษ์ ในฐานะหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลัง มีภารกิจในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุกว่า 12.5 ล้านไร่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม ท่องเที่ยว อนุรักษ์ และศูนย์ราชการ จึงนำที่ราชพัสดุมาจัดทำเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าชุมชน ให้เกิดการสร้างอาชีพและมีรายได้อย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่อไป

ในปีงบประมาณ 2563 ยังได้กำหนดแผนการดำเนินโครงการให้ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด และในวันนี้เป็นการเปิดโครงการบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ.203 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ณ บริเวณสนามกีฬาและสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำหนองค้อ ซึ่งปัจจุบันใช้ประโยชน์เป็นลานกีฬา สวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนใน ต.หนองขาม

ภายในงานมีการออกร้านค้าของหน่วยงานต่างๆ การให้บริการทางสุขภาพของหน่วยงานสาธารณสุขชุมชน และสินค้าชุมชนราคาถูก สดเป็นธรรมชาติในรูปแบบตลาดประชารัฐชุมชน
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...