xs
xsm
sm
md
lg

กรมธนารักษ์เตรียมส่งมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมธนารักษ์ เตรียมส่งมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกาญจนบุรี หวังขับเคลื่อนนโยบายเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุตามนโยบายรัฐบาล

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ซึ่งเป็นโครงการที่กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนทำให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

โดยอธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า ในวันอังคารที่ 29 ต.ค.62 กรมธนารักษ์จะลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2 บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สฎ.848 (บางส่วน) บริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของชุมชน สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน โดยมีประชาชนในชุมชนเข้าร่วมออกร้านจัดจำหน่ายสินค้าประมาณ 30 ร้านค้า และวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 กรมธนารักษ์ จะจัดโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 3 บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กจ.209 ชุมชนบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

อย่างไรก็ตาม ภายในเดือน พ.ย.62 กรมธนารักษ์จะดำเนินโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุเพิ่มเติมใน 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี สิงห์บุรี นครนายก กาญจนบุรี เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี พังงา สตูล จันทบุรี หนองคาย มุกดาหาร มหาสารคาม อำนาจเจริญ นครราชสีมา ลำปาง เชียงราย พิษณุโลก และนครสวรรค์ และภายในปีงบประมาณ 63 จะเร่งดำเนินการตามโครงการดังกล่าวให้ครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ

ส่วนนโยบายการมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ กรมธนารักษ์ได้เร่งรัดทำสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้แก่ประชาชน จากเดิมที่เป็น “ผู้บุกรุก” มาเป็น “ผู้เช่า” โดยได้ดำเนินการมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐให้แก่ประชาชน จำนวน 300 ราย ประกอบด้วย สัญญาเช่าเพื่อการเกษตร จำนวน 257 ราย และสัญญาเช่าเพื่ออยู่อาศัย จำนวน 43 ราย ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ (บ่อถ่านศิลา) แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สฎ.848 (บางส่วน) ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อำเภอเคียนซา อำเภอพระแสง อำเภอพุนพิน และอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 กรมธนารักษ์จะมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการธนารักษ์ประชารัฐให้แก่ประชาชน แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กจ 209 เขตพัฒนาเศรษฐกิจกาญจนบุรี (นอกเขตอุตสาหกรรม) หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 141 ราย โดยเป็นสัญญาเช่าเพื่อการเกษตร อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวในตอนท้าย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 ต.ค.ที่ผ่านมา กรมธนารักษ์ได้เริ่มจัดทำโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมเป็นครั้งแรกจากการใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กส.63 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนราว 50,000-80,000 บาท


กำลังโหลดความคิดเห็น...