xs
xsm
sm
md
lg

เปิดหนังสือ “เสรีพิศุทธ์” ใช้อำนาจ รธน.-พ.ร.บ.คำสั่งเรียก เชิญนายกฯ แจง 16 ประเด็น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ชำแหละหนังสือด่วน ปธ.กมธ.ป.ป.ช.ใช้อำนาจ รธน.และพ.ร.บ.คำสั่งเรียก เชิญ “ประยุทธ์” แจง กมธ.16 ประเด็น เน้นปมถวายสัตย์ไม่ครบ และไม่มีอำนาจเสนอกฎหมายงบประมาณ

วันนี้ (15 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ที่มี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เป็นประธาน มีมติ 6 ต่อ 3 เมื่อวันที่ 13 พ.ย.เพื่อเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาชี้แจงแถลงข้อเท็จจริงต่อคณะ กมธ. ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 14 พ.ย. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ สผ.0019.05/945 เรื่องขอเชิญมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะ กมธ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทั้งนี้ เนื้อหาในหนังสือระบุว่าอาศัยอำนาจตามมาตรา 129 วรรคสี่ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ประกอบมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 2554 คณะกรรมาธิการฯจึงมีมติกราบเรียนเชิญท่านมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการด้วยตนเอง พร้อมเอกสารที่ท่านใช้กล่าวถ้อยคำนำคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2562 และหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรนำส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังกล่าว รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชุด (ถ้ามี) ในวันพุธที่ 20 พ.ย. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม หมายเลข 409 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ในประเด็นข้อซักถาม ดังนี้

1. พรรคพลังประชารัฐเสนอชื่อท่านเป็นนายกรัฐมนตรี 2. การเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 3. การเลือกนายกรัฐมนตรี 4. การแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี 5. การถวายสัตย์ต่อพระมหากษัตริย์ 6. คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้วินิจฉัย 7. การตอบข้อซักถามของฝ่ายค้านตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 8. การเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อสภาผู้แทนราษฎร

9. เหตุที่ไม่ถอนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณดังกล่าวออกไป แล้วถวายสัตย์ให้ถูกต้อง 10. เคยมีอดีตรัฐมนตรีหลายคนถูกศาลพิพากษาจำคุกข้อหาทุจริตงบประมาณแผ่นดิน 11. ถ้าหากสภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะมีวิธีการป้องกันอย่างไรไม่ให้รัฐมนตรีทุจริต 12. ถ้ารัฐมนตรีทุจริตท่านจะรับผิดชอบอย่างไร

13. ต่างชาติก็ทราบว่าคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ไม่ถูกต้อง จึงรับหน้าไม่ได้ และไม่ยอมทำสัญญาหรือโครงการใดๆ กับรัฐบาล ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ 14. ประธานวุฒิสภาท่านปัจจุบันเคยดำรงตำแหน่งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อครบวาระก็ได้รับการสรรหาเป็นวุฒิสภาและประธานวุฒิสภา 15. รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ การถวายสัตย์ฯ ไม่ครบถ้วนเป็นการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 3 วรรคสองหรือไม่ 16. การถวายสัตย์ฯ ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 161 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 คณะรัฐมนตรีจึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ การที่ท่านและคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบาย ประชุมคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งข้าราชการ อนุมัติโครงการต่างๆ แม้กระทั่งการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาจึงเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 5 จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง


กำลังโหลดความคิดเห็น...