xs
xsm
sm
md
lg

กมธ.งบฯ พิจารณา ก.พาณิชย์ เรียบร้อยรอปรับ ข้องใจจัดงบ ศ.ศ.ป.เท่ากันทุกโครงการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


โฆษก กมธ.งบฯ 63 เผยพิจารณากระทรวงพาณิชย์เรียบร้อย ยังข้องใจแผนบูรณาการของหน่วยงาน ของ ศ.ศ.ป. 14 โครงการ ขอรับจัดสรรงบเท่ากันทุกโครงการ เผยสัปดาห์หน้าตั้ง 5 อนุ กมธ.ปรับเกลี่ยงบ

วันนี้ (31 ต.ค.) นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แถลงว่า ขณะนี้กรรมาธิการฯ ได้พิจารณาในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว และกำลังพิจารณาในส่วนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานในกำกับ ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นั้น กรรมาธิการฯ ได้ตั้งข้อสังเกตในส่วนของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ที่มีการขอรับจัดสรรงบประมาณจำนวน 252,138,900 บาทว่า หน่วยงานมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมกิจกรรมการตลาดทั้งในและต่างประเทศผ่านช่องทางการจำหน่ายสินค้าของ ศ.ศ.ป.จำนวน 190,590,000 บาท ในกรณีนี้จะถือว่า ศ.ศ.ป.มีผลประกอบการต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรหรือไม่ และจากการตั้งเป้าหมายดังกล่าวแสดงว่าหน่วยงานไม่ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการผลิตภายในประเทศใช่หรือไม่

นอกจากนี้ แผนบูรณาการของหน่วยงานของ ศ.ศ.ป.มีทั้งหมด 14 โครงการ แต่ทั้ง 14 โครงการนั้นมีการขอรับจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกโครงการ คือ 979,200 บาท โดยโครงการทั้งหมดเป็นรายการงบประมาณกี่ยวกับการฝึกอบรม สามารถโอนเปลี่ยนแปลงไปใช้จ่ายงบประมาณโครงการอื่นได้

ที่ประชุมกรรมาธิการฯ ยังได้พิจารณางบในส่วนสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เห็นว่า ปัจจุบันผู้ซื้อมีความกังวลในอัญมณีที่ซื้อไปว่าอาจจะเป็นของปลอม ส่งผลให้จำนวนผู้ซื้อลดลง หากมีการดำเนินการที่สามารถทำให้ตรวจสอบเลขอัญมณีได้ตลอด 24 ชั่วโมง จะทำให้ตลาดอัญมณีในประเทศมีความคึกคักเหมือนในอดีต ซึ่งในสัปดาห์หน้าจะมีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการฯ ขึ้นมาพิจารณา 5 คณะ

ประกอบด้วย 1. คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา การริจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนงบรายจ่ายอื่น องค์การมหาชน หน่วยงานในกำกับ และทุนหมุนเวียน 2. คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และรัฐวิสาหกิจ 3. คณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่นจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด (ยกเว้นในกลุ่ม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้) 4. คณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา และทุนหมุนเวียนด้านการศึกษา และ 5. คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการด้านขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกต ยังไม่มีการปรับหรือเกลี่ยงบแต่อย่างใด ซึ่งการปรับเกลี่ยงบนั้นจะอยู่ในชั้นของคณะอนุกรรมาธิการฯ


กำลังโหลดความคิดเห็น...