xs
xsm
sm
md
lg

“ประวิตร” นั่งหัวโต๊ะถก กพต.วางยุทธศาสตร์พัฒนาชายแดนใต้ ขอทุกภาคส่วนร่วมมือยุติความไม่สงบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

(ภาพจากแฟ้ม)
“บิ๊กป้อม” นั่งหัวโต๊ะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมวางยุทธศาสตร์พัฒนาชายแดนใต้ ขอทุกภาคส่วนร่วมมือยุติความไม่สงบ ดูแลความปลอดภัยชีวิต ทรัพย์สินประชาชน

วันนี้ (31 ต.ค.) เวลา 10.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2562 เพื่อสรุปความก้าวหน้าการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมาและเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สำคัญของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม

โดย พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า การประชุมในวันเดียวกันนี้เป็นความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่เป้าหมายที่รัฐบาลต้องการจะให้เกิดขึ้นโดยเร็ว นั่นคือการยุติสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะจังหวัดชายแดนภาคใต้มีศักยภาพหลายเรื่องที่จะพัฒนาไปสู่ศูนย์กลางเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับของอนุภูมิภาคได้ โดยเฉพาะประเทศโลกมุสลิม เชื่อมั่นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีจะเป็นรากฐานการทำงานที่สำคัญ เพราะเป็นเรื่องของการสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างโอกาสที่ดีให้กับประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ขอเน้นย้ำการทำงานของทุกฝ่าย โดยหน่วยงาน ด้านความมั่นคง ได้แก่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จะต้องเป็นเจ้าภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ส่งต่อการทำงานระหว่างหน่วยงานให้เป็นเอกภาพ โดยมีสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นเจ้าภาพเชื่อมโยงมิติความมั่นคงและการพัฒนาให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้


กำลังโหลดความคิดเห็น...