xs
xsm
sm
md
lg

กลุ่มหนุนสารพิษฟ้องศาล ปค.ขอระงับแบน 3 สารเคมี อ้างไร้ข้อมูลการตกค้าง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ปธ.เครือข่ายอาสารักแม่กลอง อ้างเป็นตัวแทนเกษตรกร 6 จังหวัด ยื่นฟ้องศาลปกครองคุ้มครองชั่วคราวระงับมติแบน 3 สารพิษ พร้อมขอให้เพิกถอน ชี้ใช้ดุลพินิจไม่ชอบ เหตุไม่มีข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการตกค้างวันนี้ (28 ต.ค.) น.ส.อัญชุลี ลักษณ์อำนวยพร ประธานเครือข่ายอาสารักแม่กลอง เป็นตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกผลไม้ และพืชไร่ ใน 6 จังหวัด จันทบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ระยอง สุพรรณบุรี และนครราชสีมา จำนวน 1,091 คน เดินทางมายื่นฟ้องคณะกรรมการวัตถุอันตราย คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง รมว.เกษตรและสหกรณ์ ต่อศาลปกครองกลาง กรณียกเลิกการใช้สารเคมีเกษตร 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส โดยจะให้มีผลวันที่ 1 ธ.ค. 2562 และไม่มีแผนรองรับผลกระทบทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบต่อต้นทุนและประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืช เป็นการละเมิดสิทธิเกษตรกรทั่วประเทศ โดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนกฎมติของคณะกรรมการวัตถุอันตราย และมติของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ที่ระงับการผลิต จำหน่าย นำเข้า และครอบครอง หรือสารเคมีเกษตร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ให้กลับไปเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 3 รวมทั้งขอให้ศาลมีคำสั่งให้ รมว.เกษตรฯ สั่งให้กรมวิชาการเกษตร หน่วยงานในสังกัด กำหนดแผนหรือมาตรการรองรับแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรไม่ได้รับผลกระทบจากมติให้ยกเลิกการใช้สารเคมีดังกล่าว และให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง และรมว.เกษตร กำหนดการบริหารจัดการสารเคมี 3 ชนิด เพื่อไม่ก่อผลกระทบต่อเกษตรกรผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม หรือตามที่ศาลเห็นสมควร อีกทั้งให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวระงับการยกเลิกใช้สารเคมี 3 ชนิดที่จะให้มีผลในวันที่ 1 ธ.ค.นี้ไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา

น.ส.อัญชุลีกล่าวว่า การที่คณะกรรมการวัตถุอันตราย คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง มีมติยกเลิกการใช้สารพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส โดยให้มีผลวันที่ 1 ธ.ค. 2562 นั้นเป็นการลงมติโดยไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการตกค้างของสารเคมี 3 ชนิด ในสินค้าเกษตรมาแสดงชัดเจน และเป็นการใช้อำนาจโดยไม่มีมาตรการออกรองรับหรือแก้ปัญหาให้เกษตรกรไม่ให้ได้รับผลกระทบ สะท้อนให้เห็นว่า เป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ วันนี้จึงต้องมาความเป็นธรรมขอให้ศาลพิจารณาเพื่อมีคำสั่งระงับมติยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิดดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา ทั้งนี้พวกตนได้นำเอกสารงานวิจัยผลกระทบการใช้สารเคมีเกษตร 3 สาร ผลการตรวจการตกค้างของสารเคมีเกษตรในผักผลไม้ ที่ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการชุดต่างๆ ส่งให้ศาลพิจารณาด้วย และหลังจากนี้จะทำหนังสือเพื่อขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อสะท้อนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมติการยกเลิกใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด และขอให้มีการทบทวนมติดังกล่าว

กำลังโหลดความคิดเห็น...