xs
xsm
sm
md
lg

“วิษณุ” สั่งส่วนราชการอ่านแผนก่อนส่งรายงาน ใช้เซ็นทรัลเวิลด์โชว์ผลปฏิรูป ไร้เงา “บวรศักดิ์”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี (แฟ้มภาพ)
ประชุมร่วม คกก.ปฏิรูป-ยุทธศาสตร์ “วิษณุ” ให้การบ้านส่วนราชการกลับไปอ่านแผนก่อนส่งรายงาน ก.ค.นี้ พร้อมตีปี๊บโชว์ผลงานปฏิรูป 11 ด้าน กลางเซ็นทรัลเวิลด์ 6 มิ.ย.นี้ ด้าน “บวรศักดิ์” ไม่โผล่ร่วม อ้างติดภารกิจ ตปท.

วันนี้ (17 พ.ค.) เวลา 16.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างประธานกรรมการปฏิรูปทุกคณะ กับประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ ครั้งที่ 1/2561 ว่าการปฏิรูปเราออกแบบว่าจะทำในประเด็นใด อย่างไร เพื่อให้ส่วนราชการเป็นผู้ปฏิบัติ แนวทางนี้ทำกันทั่วโลก ไม่ใช่สิ่งที่ผิดพลาด เพียงแต่เราไม่ต้องการให้ส่วนราชการต่างๆ เป็นผู้คิดว่าจะทำอะไร จึงให้คณะกรรมการปฏิรูป 11 คณะเป็นผู้คิดและจัดทำแผนปฏิรูปประเทศ โดยมีกระทรวง ทบวง กรม เป็นผู้นำแผนดังกล่าวไปปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติไม่ได้ ไม่เช่นนั้นจะมีโทษ ซึ่งกรรมการปฏิรูปจะคอยตรวจดู

“เมื่อกรรมการปฏิรูปเป็นคนออกข้อสอบ กระทรวงเป็นนักเรียน มีหน้าที่สอบ แล้วส่งการบ้าน กรรมการปฏิรูปจะเป็นคนตรวจข้อสอบผ่านทางกลไกสภาพัฒน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ออกแบบกันมาตั้งแต่ต้น อยู่ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว ทั้งนี้ นายบวรศักดิ์ไม่ได้พูดในความหมายว่าเป็นห่วง แต่หมายความว่าการออกแบบโดยให้ส่วนราชการเป็นผู้คิดและทำ ไม่มีวันสำเร็จ ซึ่งเป็นความจริง แต่วันนี้เราไม่ได้ให้ส่วนราชการคิด เราให้คนอื่นคิด แล้วให้ส่วนราชการไปทำ ไม่ใช่บอกว่าให้ส่วนราชการเป็นคนทำ หรือชงอะไรเอง เขาจะทำได้หรือ เขาต้องทำให้ได้ เพราะว่าต้องทำ กฎหมายบังคับ” นายวิษณุกล่าว

นายวิษณุกล่าวว่า ที่ประชุมวันนี้เห็นชอบระเบียบในการติดตามตรวจสอบ และประเมิณผลว่าจะให้ดำเนินการในส่วนนี้อย่างไร ภายในกำหนดเวลาเท่าไหร่ ต่อไปสภาพัฒน์จะเป็นผู้ดูแลงานธุรการ ก่อนรวบรวมส่งคณะกรรมการปฏิรูปแต่ละด้าน ทั้งนี้ มีการบ้านให้ส่วนราชการต้องไปอ่านแผนปฏิรูป และต้องบอกว่าตัวเองมีส่วนเกี่ยวพันกับการปฏิรูปประเด็นใด หรือการนำประเด็นปฏรูปเป็นตัวตั้ง แล้วเกี่ยวพันกับกระทรวงใด ต้องทำรายงานส่งภายในเดือนกรกฎาคมนี้

ส่วนกรณีที่นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปด้านกฎหมาย ไม่เข้าร่วมประชุมในวันนี้นั้น เนื่องจากมีภารกิจสำคัญต้องเดินทางไปต่างประเทศ ที่มีนัดหมายไว้แล้วล่วงหน้าซึ่งได้ส่งตัวแทนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมแทน

ด้านนายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒน์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีการเสนอแนวทางการสร้างการรับรู้และขยายผลหุ้นส่วนการพัฒนาร่างยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป โดยรัฐบาลเตรียมจัดมหกรรมผลงานปฏิรูป 11 คณะ ในวันที่ 6 มิ.ย.นี้ ที่ลานเซ็นทรัลคอร์ต ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตัวและปลุกกระแสการปฏิรูปประเทศให้กับประชาชนและเยาวชนได้รับรู้ถึงแผนปฏิรูปต่างๆ โดยจะมีบอร์ดนิทรรศการเคลื่อนที่เพื่อแสดงรายละเอียดของการปฏิรูปประเทศที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมกับจัดโครงการสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชน นิสิตนักศึกษา ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปผ่านความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศระหว่างเดือน เม.ย.-ก.ย. นี้ โดยจะมีสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมดำเนินงานมีรูปแบบกระบวนการเครือข่ายเหมือน สมัชชาสุขภาพ และสมัชชาปฏิรูป และจัดโครงการ Big Bang อนาคตไทยอนาคตเรา โดยใช้สื่อรัฐในการสร้างความเข้าใจแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ และสื่อมวลชนให้เกิดความสนใจ


กำลังโหลดความคิดเห็น...