xs
xsm
sm
md
lg

กมธ.สาธารณสุข ถกปมพิษสุนัขบ้า อธิบดีกรมปศุสัตว์ลั่นไม่เซตซีโร่หมาแมว-เก็บภาษี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

น.พ.เจตน์ ศิรธรานนท์ (แฟ้มภาพ)
กมธ.สาธารณสุข เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือปัญหาพิษสุนัขบ้า ด้านอธิบดีกรมปศุสัตว์สยบดรามา “เซตซีโร่หมาแมว-เก็บภาษีคนเลี้ยง” เสนอให้มีการขึ้นทะเบียนสัตว์ ปชช.มีส่วนร่วม

วันนี้ (26 มี.ค.) คณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด รวมถึงสถิติผู้ติดเชื้อ การลดการแพร่ระบาด ขั้นตอนการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ แนวทางการแก้ปัญหาและปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง โดยทางคณะกรรมาธิการฯ ได้เชิญ นสพ.อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.เมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการฯ

จากนั้น เวลา 15.30 น. นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานกรรมาธิการฯ แถลงผลการประชุมว่า การควบคุมและป้องกันโรคดังกล่าวจะมีการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยง ปีละ 2 ครั้ง รวมทั้งควบคุมจำนวนพาหะนำโรคด้วยการทำหมัน แต่ด้วยจำนวนสุนัขและแมวจรจัดที่มีอยู่จำนวนมาก รวมถึงกรมปศุสัตว์มีข้อจำกัดในเรื่องกำลังเจ้าหน้าที่ ดังนั้น ขณะนี้จึงได้มีการถ่ายโอนอำนาจให้หน่วยงานท้องถิ่นรับไปดำเนินการ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาอำนาจหน้าที่ในการจัดซื้อวัคซีน มีผลทำให้หน่วยงานท้องถิ่นเกิดความไม่แน่ใจจึงหยุดชะงักการจัดซื้อ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวเกิดข้อจำกัด จนอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พบสัตว์ติดเชื้อมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ล่าสุดในขณะนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2561 พบการระบาดใน 39 จังหวัด แต่ปัจจุบันได้ลดลงเหลือ 27 จังหวัดแล้ว รวมทั้งจะเร่งทำหมันสัตว์จรจัดให้ได้ 5 แสนตัวภายในปี 2563 อีกด้วย

ผู้สื่อข่าวถามว่าจะแก้ปัญหาในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต นพ.เจตน์ระบุว่า ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นที่ผ่านมามีกรณีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ทักท้วง แต่ท้องถิ่นยืนยันว่ามีอำนาจดำเนินการจึงทำให้เกิดการชะงัก แต่ขณะนี้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) และผู้ว่าการ สตง.มีการแบ่งแยกอำนาจอย่างชัดเจนแล้ว ดังนั้น การจัดซื้อจัดจ้างวัคซีนต่อจากนี้ไปจะเกิดความชัดเจนมากขึ้นว่าอำนาจเป็นของใครซึ่งจะไม่เกิดปัญหาเหมือนในอดีต

ด้าน นสพ.อภัยกล่าวว่า กระแสข่าวเรื่องการเซตซีโร่สุนัขและแมวนั้นคงไม่มีแล้ว เพราะบ้านเราเป็นเมืองพุทธ สามารถพูดคุยกันได้ เพราะขณะนี้ ได้มีการพูดคุยกันแล้ว รวมทั้งกลุ่มผู้รักสัตว์เองก็จะเข้ามาช่วยเหลือด้วย ดังนั้น ในขณะนี้เราก็จะเน้นเรื่องของการทำหมันสุนัขและแมวจรจัด รวมถึงจะมีกฎหมาย 2-3 ฉบับเกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ไม่ให้นำไปปล่อย ซึ่งจะใช้ควบคู่กันทั้งกฎหมายและมาตรการทางสังคม ขณะที่เรื่องการเก็บภาษีคนเลี้ยงสุนัขและแมวนั้นถือเป็นความเห็นส่วนบุคคล แต่บ้านเราไม้เหมือนประเทศอื่น การบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับความร่วมมือของคนในชุมชนจะดีกว่าการเก็บภาษีอย่างแน่นอน แต่ว่าการขึ้นทะเบียนสัตว์ก็สำคัญเพื่อให้เรารู้ถึงจำนวนที่แท้จริง จึงต้องขอความร่วมมือจากประชาชนด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...