xs
xsm
sm
md
lg

บางปะอินเร่งควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ก่อนจะจับปรับมาตรการเข้ม พ.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


พระนครศรีอยุธยา - ปศุสัตว์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโครงการรณรงค์และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ อ.บางปะอิน ก่อนจะจับปรับ มาตรการเข้มในเดือนพฤษภาคมนี้

วันนี้ (26 มี.ค.) ที่เทศบาลตำบลปราสาททอง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปศุสัตว์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย นายพุธคุณ เตชะวัฒนาบวร ปศุสัตว์อำเภอบางปะอิน นายวันชัย จุฑานพรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลปราสาททอง จัดโครงการรณรงค์และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งดำเนินโครงการโดยความร่วมมือของกรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี 2563 เพื่อจัดระเบียบ และควบคุมสัตว์เลี้ยง

โดยในวันนี้ได้มีการนำทีมสัตว์แพทย์จากกรมปศุสัตว์ มาร่วมให้บริการทำหมัน ฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และลงทะเบียนให้แก่หมา แมว ฟรี โดยมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลปราสาททอง อำเภอบางปะอิน และอำเภอใกล้เคียงเดินทางมารับบริการจำนวนมาก

นายพุธคุณ เตชะวัฒนาบวร ปศุสัตว์อำเภอบางปะอิน กล่าวว่า วันนี้ทางกรมปศุสัตว์ร่วมกับเทศบาลตำบลปราสาททอง จัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมันถาวรให้แก่สุนัข และแมว และก็มีกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข และแมว และรับขึ้นทะเบียนสุนัข และแมวของเทศบาลปราสาททอง โดยสัตวแพทย์ได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์จัดทีมออกมา โดยวันนี้จัดดำเนินการ 3 จุด คือ เทศบาลตำบลปราสาททอง เทศบาลตำบลบางกะสั้น และเทศบาลตำบลพระอินทร์ราชา

โดยมาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในรัศมี 1 กิโลเมตร เราจะฉีดวัคซีนให้แก่หมาแมวทุกตัว สัตว์ที่สัมผัสกับสัตว์ที่เป็นโรค เราจะฉีด 4 ครั้ง ครั้งหนึ่งห่างกัน 4 วัน หรือ 4 คูณ 4 รัศมี 2-5 กิโลเมตร เราจะฉีดวัคซีนให้แก่หมาแมวทุกตัวเช่นเดียวกัน โดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น ซึ่งตอนนี้กรมปศุสัตว์มีมาตรการ 2+1 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม เราจะควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามมาตรการ ช่วงเดือนเมษายนจะทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เลี้ยงสุขนัข และแมว ให้นำสุนัข และแมวที่เลี้ยงไว้นำออกมาฉีดวัคซีน เมื่อฉีดแล้วจะต้องมีป้ายแขวนคอ

เพื่อแสดงว่าสัตว์ตัวนั้นมีการฉีดวัคซีนแล้ว และมีใบรับรองการฉีดวัคซีน พอถึงเดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป ทางกรมปศุสัตว์ จะใช้มาตรการทางกฎหมายในการจับปรับ ใครที่เลี้ยงสุนัข และแมวที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนจะดำเนินการปรับตาม พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 ฉีดวัคซีนแล้วไม่มีป้ายหรือเหรียญห้อยคอก็ปรับเช่นเดียวกัน และไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนก็ปรับ โดยปรับไม่เกิน 200 บาท

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...