xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ท.แจงพบคนนอกโกงเงินคนจน ตั้งอนุ กก.สอบเพิ่ม 3 จว. รับเรื่องยังไม่ถึง ป.ป.ช.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (แฟ้มภาพ)
เลขาฯ ป.ป.ท.เผย พบคนนอกศูนย์คนไร้ที่พึ่งเอี่ยวโกงเงินคนจน พรุ่งนี้ตั้งอนุกรรมการไต่สวนเพิ่มอีก 3 จังหวัด เร่งสอบให้หมดทั่วประเทศให้ทัน 31 พ.ย. รับข้อมูลยังไม่ถึง ป.ป.ช.

วันนี้ (7 มี.ค.) ที่โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตเงินอุดหนุนผู้ยากไร้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่เรื่องนี้ยังมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก 37 แห่ง 37 จังหวัด พบว่าศูนย์ฯ ที่มีปรากฏพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการทุจริต อยู่ที่ 24 จังหวัด ซึ่งมีรูปแบบการทุจริตเหมือนกับกรณีของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ที่ จ.ขอนแก่น นอกจากนี้ จากการที่เราลงไปตรวจสอบและการได้รับเบาะแสข้อมูลต่างๆ จากประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งผู้ที่ยังรับราชการและนอกราชการ ปรากฏเค้าลางว่าน่าจะมีคนนอกศูนย์ฯ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย คนนอกศูนย์กลุ่มนี้มีทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ที่ไม่ใช่ข้าราชการ แต่ยังไปไม่ถึงว่าจะเกี่ยวข้องกับนักการเมืองท้องถิ่น ปลัดกระทรวง และรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สำหรับพฤติการณ์ของคนนอกศูนย์ฯ ที่อาจเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทุจริตด้วยนั้น มีลักษณะที่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์หรือเข้ามาผลักดันให้เกิดการดำเนินการลักษณะนั้น ทั้งนี้ เรากำลังตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดดังกล่าว และหาความเชื่อมโยง

เมื่อถามว่ากรณีการทุจริตในศูนย์คนไร้ที่พึ่งที่ จ.ขอนแก่น ที่ถูกเปิดโปงโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม แต่นักศึกษาคนดังกล่าวกลับถูกอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ เรียกไปตำหนินั้น ป.ป.ท.ตรวจพบหรือไม่ว่ามีอาจารย์มหาวิทยาลัยเข้าไปเกี่ยวข้องกับกรณีของศูนย์นี้ด้วย พ.ท.กรทิพย์กล่าวว่า ยังไม่ปรากฏข้อมูลไปถึงว่ามีอาจารย์มหาวิทยาลัยดังกล่าวเข้าไปเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ป.ป.ท.ขอขอบคุณประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ให้ข้อมูลเหล่านี้ และตอนนี้เรายังคงเปิดรับข้อมูลเบาะแสต่างๆ อยู่ ขอให้มาร่วมกันตรวจสอบเรื่องนี้ให้ปรากฏผลเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ

เลขาธิการ ป.ป.ท.กล่าวอีกว่า จังหวัดใดที่เราตรวจสอบพบพฤติการณ์การกระทำทุจริตโดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องและอยู่ในอำนาจของ ป.ป.ท. เราจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเป็นรายจังหวัด ซึ่งตอนนี้ดำเนินการไปแล้ว 2 จังหวัด และในวันที่ 8 มี.ค.นี้จะดำเนินการเพิ่มอีก 3 จังหวัด ได้แก่ จ.บึงกาฬ หนองคาย สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ เราพยายามเร่งตรวจสอบเรื่องการทุจริตของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศ 76 แห่ง ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 พ.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม เราได้รับข้อมูลว่ามีการทุจริตการใช้เงินงบประมาณของนิคมสร้างตนเองด้วย

เมื่อถามว่าหาก ป.ป.ท.ตรวจสอบพบว่ามีข้าราชการระดับสูงเกี่ยวข้องจะส่งรายชื่อดังกล่าวไปให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ด้วยหรือไม่ เลขาธิการ ป.ป.ท.กล่าวว่า ถ้าเราพบการกระทำทุจริตในภาครัฐเกี่ยวพันกับข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งอยู่ในอำนาจของ ป.ป.ช เราจะต้องนำเรื่องรายงานคณะกรรมการ ป.ป.ท.เพื่อส่งให้ ป.ป.ช.ดำเนินการ แต่ข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้ยังไปไม่ถึง


กำลังโหลดความคิดเห็น...