xs
xsm
sm
md
lg

พช.มอบรถยนต์ 68 คันให้ พช.ชุมชน ใช้ทำงานสนอง ปชช.ฐานราก สร้างความสุขยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบรถยนต์ 68 คันให้กรมการพัฒนาชุมชนใช้ทำงานสนองประชาชนฐานราก สร้างความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

วันนี้ (13 ก.พ.) นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีมอบรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อำเภอ และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 68 คันทั่วประเทศ โดยมีคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และผู้แทนจากหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานและรับมอบรถ

โดยนายอภิชาติกล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ทำงานเพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัมมาชีพ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โครงการไทยนิยมยั่งยืน รวมไปถึงโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้สามารถพึ่งตนเองและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบกับกรมฯ ได้มองเห็นถึงความจำเป็นของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งต้องมีพาหนะใช้เดินทางเพื่ออำนวยความสะดวก จึงได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อำเภอ และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญ เป็นแนวหน้าในการทำงานในหมู่บ้าน ได้มีเครื่องมือในการทำงานอย่างเต็มที่ จำนวน 68 คัน โดยจุดประสงค์หลัก เพื่อทดแทนรถยนต์ราชการที่ใช้งานมานานมากกว่า 12 ปี ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสามารถทำงานได้เต็มศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของกรมฯ หากเปรียบกรมการพัฒนาชุมชนเป็นกองทัพ

“การสนับสนุนครั้งนี้เปรียบเสมือนการเร่งเสริมทัพเพื่อรับงานและภารกิจใหญ่ที่กรมฯ ต้องร่วมกันทำ และขอให้ใช้รถยนต์ราชการที่ได้รับมอบในวันนี้ เป็นพาหนะอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วง นำมาซึ่งความสุขอย่างยั่งยืนให้แก่พี่น้องในชุมชนต่อไป”




กำลังโหลดความคิดเห็น...