xs
xsm
sm
md
lg

ประกันสังคมเปิดช่องชำระเงินสมทบกองทุน ผ่านธนาคาร-ตู้บุญเติม เริ่มแล้ววันนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

จรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน (แฟ้มภาพ)
ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีลงนาม MOU บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผ่านธนาคารและตู้บุญเติม เริ่ม 1 พ.ย. 60 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ เข้าสู่ Thailand 4.0

วันนี้ (1 พ.ย.) ที่กระทรวงแรงงาน นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ระหว่าง สำนักงานประกันสังคม และธนาคารที่ให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและผู้ให้บริการตู้บุญเติม

โดย นายจรินทร์ กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e - Payment Master Plan) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบการชำระเงินของประเทศไทย เข้าสู่ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจรแทนการใช้เงินสด หรือ เช็ค และการจัดอันดับความยากง่าย ในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก ในตัวชี้วัดที่ 7 ด้านการชำระภาษี (Paying Taxes) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ เข้าสู่ Thailand 4.0 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ด้าน นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคม ได้พัฒนารูปแบบการส่งข้อมูลการชำระเงินสมทบและการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) แทนการยื่นแบบแสดงรายการที่เป็นเอกสารและลดการใช้เงินสดหรือเช็ค ซึ่งจะทำให้นายจ้างได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และได้พัฒนารูปแบบวิธีการต่างๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบของนายจ้างที่มีความหลากหลาย รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นายจ้างชำระเงินสมทบเพิ่มมากขึ้น โดยออกประกาศกระทรวงแรงงานขยายเวลายื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) ออกไปอีก 7 วันทำการ โดยไม่เสียเงินเพิ่มตามกฎหมาย และในวันนี้สำนักงานประกันสังคมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) แทนนายจ้าง

“เรามีธนาคารที่ปรับปรุงระบบเรียบร้อย พร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 60 รวม 7 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพมหานคร ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น และได้พัฒนาช่องทางการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ National Single Windows (NSW) โดยมี ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. นี้ด้วย” นายสุรเดช กล่าว

เลขาฯประกันสังคม กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระเงินสมทบแก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยร่วมกับบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านตู้บุญเติม เพื่อรองรับการให้บริการผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่อยู่ตามตำบล หมู่บ้าน ที่ไม่มีสาขาธนาคาร และหน่วยบริการที่ให้บริการตั้งอยู่ ด้วยจำนวนตู้ที่ให้บริการชำระเงินมากกว่า 100,000 ตู้ทั่วประเทศ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถเลือกใช้บริการชำระเงินสมทบเพิ่มมากขึ้นอีกหนึ่งทางเลือกอีกด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...