xs
sm
md
lg

"วิษณุ" ขู่ หน่วยงานไม่ทำตามแผนปฏิรูปเจอลงโทษ ชี้เหตุผลพอเปลี่ยนคกก.ปฏิรูปได้

เผยแพร่:

รองนายกฯ เตือน หน่วยงานรัฐไม่ทำตามแผนปฏิรูปส่อโดนลงโทษ ระบุ เปลี่ยนตัวคกก.ปฏิรูปได้ แต่ถ้าเหตุผลไม่พอระวังถูกฟ้องกลับ แจง ตั้งอดีตสปท.เยอะ เหตุคนดีมีจำกัด ชงครม.ตั้งกก.ยุทธศาสตร์ชาติ 29 ส.ค.

วันนี้ (16ส.ค.) เมื่อเวลา 13.45 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการปฏิรูปมีภารกิจ 3 ประการ ภารกิจแรกที่ถือว่า เป็นงานเร่งด่วนคือ การยกร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ภายในระยะเวลา 8 เดือน คาดว่า เม.ย.61 จะประกาศใช้ได้ 2. การติดตามดูแลหน่วยงานของรัฐว่า ได้ปฏิบัติหรือเดินตามแผนการปฏิรูปหรือไม่ หากพบว่า หน่วยงานใดไม่ปฏิบัติตามสามารถตักเตือนแนะนำได้ ถ้ายังไม่เชื่อฟังให้รายงานนายกรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายต่อไป ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติสามารถกำหนดบทลงโทษต่างๆ หากบทลงโทษนั้นไม่เพียงพอสามารถใช้มาตรการฟ้องสังคมโดยออกประกาศหรือแจ้งต่อสภา หรือส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ เพราะบทลงโทษต้องมีความศักดิ์สิทธิ์ แต่ไม่ใช่ไปลงโทษหรือแกล้งใครง่ายๆ และ3. คณะกรรมการปฏิรูปต้องลงมือทำเอง เช่น การยกร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ

นายวิษณุ กล่าวว่า ขณะนี้คณะกรรมการปฏิรูปสามารถประชุมนัดแรกได้แล้ว แต่จะมีการประชุมร่วมของประธานคณะกรรมการปฏิรูปทุกคณะก่อน โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะส่งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 1 คน มาเป็นประธานการประชุมดังกล่าวเพื่อตกลงกติกาก่อนที่จะให้แต่ละคณะแยกย้ายไปดำเนินการ และอีก 1 - 2 วันนี้ ตนจะเชิญเลขาธิการคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มาหารือถึงการเตรียมการต่างๆ ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้แผนปฏิรูปประเทศต้องเสร็จภายใน 1 ปี แต่ไม่มีข้อขัดข้องอันใดที่จะปฏิบัติไปก่อนโดยที่ไม่มีแผนการ นอกจากนี้ ในกฎหมายได้กำหนดว่า จะต้องมีการรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการที่ปรากฏเป็นรูปธรรมทุกปีตลอดระยะเวลา 5 ปี

รองนายกฯ กล่าวว่า หลังจากนี้ไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลสามารถเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในคณะกรรมการปฏิรูปได้โดยมีเงื่อนไขอยู่ในพ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 แต่ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงตามใจชอบ ประเภทที่ให้ออกโดยอ้างเหตุผลเรื่องหย่อนความสามารถต้องระวัง เพราะถูกฟ้องมากนักต่อนักแล้ว อย่างไรก็ตาม การทำงานของคณะกรรมการปฏิรูปไม่จำเป็นต้องยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อป.ป.ช. เพราะขนาดสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ยังไม่ต้องยื่น โดยคณะกรรมการปฏิรูปชุดนี้มีอำนาจน้อยกว่าสปท.เสียอีก

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีการวิพากษ์วิจารณ์รายชื่อคณะกรรมการปฏิรูปส่วนใหญ่ล้วนเป็นคนหน้าเดิมจากสปท. และสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ทั้งสิ้น นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่เป็นความจริง แต่ละคณะจะมีสัดส่วนของคนจากสปท.อยู่ ไม่ใช่คนจากสปท.ทั้งหมด ตอนแต่งตั้งสมาชิกสปช.หรือสปท. มีความพยายามคัดคนดีเข้ามา เมื่อถึงเวลายุบสองสภานี้จนตั้งคณะกรรมการปฏิรูปแล้วจะต้องหาคนดีมันนึกได้อยู่ในแวดวงแค่นี้ แต่ไม่ถึงขนาดเป็นหัวกะทิ เราดูจากการหมั่นเข้าประชุม การทำหน้าที่ รวมถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพราะคนในคณะกรรมการปฏิรูปคือ คนต้องนั่งลงมือทำงาน ไม่ใช่ฝัน ถ้าคิดว่า จะฝันให้ไปอยู่ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อถามว่า คณะกรรมการปฏิรูปมีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็น 250 ส.ว.ชุดแรกหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ต้องลาออกจากคณะกรรมการปฏิรูปก่อน แต่ไม่มีเงื่อนไขว่า ต้องลาออกภายในกี่วัน

ส่วนความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติตามพ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 นั้น นายวิษณุ กล่าวว่า จะมีการเสนอรายชื่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบในวันที่ 29 ส.ค.
กำลังโหลดความคิดเห็น...