xs
xsm
sm
md
lg

ศอตช.โวย! จังหวัดส่งข้อมูลมั่ว ไร้ชื่อคนอนุมัติจำนำข้าวระดับจังหวัด “ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศอตช.โวย! หลายจังหวัดส่งข้อมูลมั่ว ไร้รายชื่อคณะอนุกรรมการจำนำข้าวระดับจังหวัด “ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์” แถมไม่ส่งรายชื่อ “คนเซ็นอนุมัติ” ผู้มีอำนาจสูงสุด ทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับจังหวัด ส่งหนังสือถึงมหาดไทยออกคำสั่งถึงผู้ว่าฯ ให้กรอกใหม่หมด ขีดเส้น 15 ธ.ค.

วันนี้ (30 พ.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่า กระทรวงมหาดไทยทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้ดำเนินการจัดส่งรายงานและส่งเอกสารข้อมูลแบบสรุปข้อเท็จจริง และเอกสารหลักฐานในการดำเนินการในส่วนของคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัด (รายงานการประชุม) ตามโครงการรับจำนำข้าวตามนโยบายรัฐบาล สำหรับโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55, นาปรัง ปีการผลิต 2545, นาปี ปีการผลิต 2555/56 และนาปี ปีการผลิต 2556/57 มายังกระทรวงมหาดไทยใหม่ทั้งหมด

ทั้งนี้ ภายหลังทราบจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปละปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) แจ้งว่า เอกสารข้อมูลที่ส่งมาจากจังหวัดมีรายละเอียดไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน

“หลายจังหวัดไม่มีการส่งรายชื่อนามสกุลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตำแหน่งในขณะนั้น ไม่มีการส่งระยะเวลาที่รับผิดชอบ อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการ และที่สำคัญไม่มีรายชื่อผู้ที่เซ็นคำสั่งมอบหมายตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาคราชการ เอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้ง หรือคณะทำงาน”

รายงานข่าวระบุด้วยว่า ป.ป.ท.ยังขอให้ทางจังหวัดประสานกับสำนักงานการค้าภายในจังหวัด และสำนักงานเกษตรจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมรวมเอกสาร รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัด ตามโครงการรับจำนำข้าวตามนโยบายรัฐบาล สำหรับโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55, นาปรัง ปีการผลิต 2545, นาปี ปีการผลิต 2555/56 และนาปี ปีการผลิต 2556/57 มาใหม่ทั้งหมดด้วยภายในในวันที่ 15 ธ.ค.นี้

มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 พ.ย.มีวิทยุกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๓/๒๔๒๕๒ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อให้จังหวัดรายงานและส่งเอกสารข้อมูลแบบสรุปข้อเท็จจริง และเอกสารหลักฐานในการดำเนินการในส่วนของคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัด (รายงานการประชุม) ว่ามีการดำเนินการอย่างไร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคือบุคคลใด พร้อมทั้งคำสั่งที่ให้มีอำนาจ และการมอบให้ปฏิบัติหน้าที่ จัดส่งไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. และกรมการปกครอง ภายในวันที่ 16 พ.ย.นี้

ทั้งนี้ ภายหลังเมื่อวันที่ 14 พ.ย.ที่ผ่านมา นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๓/ว ๔๕๒๓ เรื่องการจัดส่งเอกสารหลักฐานการดำเนินการตามโครงการรับจำนำข้าวตามนโยบายรัฐบาล สำหรับโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55, นาปรัง ปีการผลิต 2545, นาปี ปีการผลิต 2555/56 และนาปี ปีการผลิต 2556/57 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ให้จัดส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานโครงการรับจำนำข้าวตามนโยบายรัฐบาลมาภายในวันที่ 14 พ.ย.

ทั้งนี้ ก่อนหน้านั้นนายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการประสานงานและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีทุจริตระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐและคดีจำนำข้าว ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ ปท ๐๐๓๐/๒๕ ถึงปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และปลักสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอเอกสารดังกล่าวจากกระทรวงต่าง ๆทุกจังหวัด มายังสำนักนายกฯ และ ป.ป.ท.มาแล้ว

ขณะที่ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ออกมาระบุว่า ได้รับรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีรับจำนำข้าวกว่า 6,000 คน

“ได้รับรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบ คือ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว โดยแบ่งผู้เกี่ยวข้องออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร หรือกลุ่มของรัฐมนตรีและอนุกรรมการเกี่ยวกับนโยบายข้าว ประมาณ 2,000 รายชื่อ กลุ่มผู้ปฏิบัติ หรือกลุ่มรายกระทรวงเดิม มีองค์กรต่างๆ และข้าราชการ ประมาณ 4,000 ราย รวม 6,000 ราย” พล.อ.ไพบูลย์กล่าวเมื่อเร็วๆ นี้


กำลังโหลดความคิดเห็น...