xs
xsm
sm
md
lg

กปภ.ย้ำขอประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดฝ่าวิกฤตแล้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

 นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
อุดรธานี - ประธานกรรมการ กปภ.ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบของ กปภ.เขต 7 พร้อมทั้งขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

วันนี้ (31 มี.ค.) นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบของ กปภ.เขต 7 โดยมีนางสาวทัศนีย์ เตีย รองผู้ว่าการ กปภ., นายทวีวัฒน์ นิ่มวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 7 คณะผู้บริหาร, ผู้จัดการ กปภ.สาขา และพนักงานในสังกัดเข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้ นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน และบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการบริหารงานท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อ.เมือง จ.อุดรธานี ด้วย

นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ กปภ.กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำต้นทุนในขณะนี้หลายพื้นที่กำลังเข้าสู่ระดับวิกฤตและคาดการณ์ว่าจะเกิดภัยแล้งต่อเนื่องยาวนานและรุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมา ทาง กปภ.สาขาต่างๆ ได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ภัยแล้งอย่างเต็มที่

เช่น การประสานงานกับกรมชลประทาน หน่วยงานส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเพื่อติดตามและรักษาปริมาณน้ำดิบให้สามารถผลิตน้ำประปาอย่างเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค พร้อมทั้งให้ กปภ.234 สาขาทั่วประเทศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าผ่านช่องทางต่างๆ

เช่น สื่อมวลชน, Social Network, การจัดเดินรณรงค์ประหยัดน้ำช่วยชาติ และการจัดโครงการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนลดใช้น้ำอย่างเป็นรูปธรรมทุกครัวเรือน

นายจิรชัย มูลทองโร่ย กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ผู้ใช้น้ำมั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้น้ำประปาได้ตามปกติ เชื่อมั่นว่าจะไม่มีการหยุดจ่ายน้ำ อย่างไรก็ตาม เพื่อร่วมกันรักษาปริมาณน้ำดิบให้สามารถผลิตจ่ายน้ำประปาได้ต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูแล้งนี้

จึงขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า จัดเตรียมภาชนะเพื่อเก็บสำรองน้ำไว้ใช้ รวมทั้งตรวจสอบระบบท่อประปาภายในบ้านไม่ให้มีการรั่วไหล หากพบเห็นท่อประปาแตกรั่วโปรดแจ้ง กปภ.สาขาโดยทันที ทั้งนี้ หากประชาชนไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการน้ำประปา สามารถติดต่อได้ที่ กปภ.สาขาใกล้บ้าน หรือ PWA Call Center 1662

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...