xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ตรวจการสำนักนายกฯ แถลงผลงาน กธจ.ปัตตานี ย้ำยึดประโยชน์ ปชช.เป็นหลัก

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ปัตตานี - ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ เป็นประธานแถลงผลงานการดำเนินงานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปัตตานี แก่อาสาสมัคร ปชส.หมู่บ้าน สื่อมวลชน พร้อมเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานช่วงที่ผ่านมา พร้อมย้ำยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง

วันนี้ (26 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายจิรชัย มูลทองโร่ย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปัตตานี แถลงผลการดำเนินงานของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (กธจ.) ปัตตานี แก่อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน และชุมชน (อป.มช.) ตลอดจนสื่อมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ จากนั้นร่วมประชุมคณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องติดตามผลการดำเนินงานของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (กธจ.)

นายวิชิต เพชรยอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปัตตานีขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่เกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ และความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ รวมทั้งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปัตตานี

ทั้งนี้ จะส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นรูปธรรมไปสู่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชน เพื่อประโยชน์สุขโดยรวมของพี่น้องประชาชน และเกิดการสนับสนุนให้การดำเนินงานตามภารกิจ และบทบาทหน้าที่กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด บรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ ที่กำหนดให้กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เป็นองค์กรสอดส่องให้การดำเนินงานแผนงานโครงการของส่วนราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี


 
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...