xs
xsm
sm
md
lg

ประชาชนตั้งใจทำบุญตั้งบาตรทุกวันพระช่วงเข้าพรรษา อยากเวียนเทียน “บิ๊กตู่” มากสุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กรุงเทพโพลล์ สำรวจพบประชาชนส่วนใหญ่ตั้งใจทำบุญตักบาตรทุกวันพระช่วงเข้าพรรษา ตั้งใจรักษาศีล 5 อยากเวียนเทียนกับ “นายกฯ ประยุทธ์” มากสุด

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “สิ่งที่ชาวพุทธตั้งใจจะทำในช่วงวันสำคัญทางพุทธศาสนา” โดยเก็บข้อมูลจำนวนทั้งสิ้น 1,161 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 52.5 เห็นว่าปีนี้พุทธศาสนิกชนจะออกมาทำบุญพอๆ กับปีที่ผ่านมา ส่วนร้อยละ 26.4 เห็นว่าจะออกมามากกว่าปีที่ผ่านมา ขณะที่ร้อยละ 21.1 เห็นว่าจะออกมาน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

ส่วนความตั้งใจที่ชาวพุทธจะทำในช่วงวันเข้าพรรษา 5 อันดับแรก พบว่า อันดับหนึ่ง คือ ทำบุญตักบาตรทุกวันพระช่วงเข้าพรรษา (ร้อยละ 46.1) รองลงมาอันดับสอง คือ ไม่ดื่มเหล้าตลอด 3 เดือน (ร้อยละ 36.6) อันดับสาม คือ งดเว้นอบายมุขต่างๆ (ร้อยละ 29.1) อันดับสี่ คือ รักษาศีลครบทั้ง 5 ข้อ (ร้อยละ 26.5) และอันดับห้า คือ เข้าวัดปฏิบัติธรรมบ่อยขึ้น (ร้อยละ 17.7)

สำหรับสิ่งที่ชาวพุทธกลัวว่าจะทำไม่ได้อย่างที่ตั้งใจไว้ 5 อันดับแรกพบว่า อันดับหนึ่ง คือ รักษาศีลครบทั้ง 5 ข้อ (ร้อยละ 60.7) รองลงมาอันดับสอง คือ ไม่ดื่มเหล้าตลอด 3 เดือน (ร้อยละ 53.4) อันดับสาม คือ งดเว้นอบายมุขต่างๆ (ร้อยละ 29.8) อันดับสี่ คือ ละเว้นเนื้อสัตว์/กินมังสวิรัติ (ร้อยละ 20.2) และอันดับห้า คือ เข้าวัดปฏิบัติธรรมบ่อยขึ้น (ร้อยละ 12.5)

เมื่อถามว่าคนดังที่อยากร่วมทำบุญ เวียนเทียนด้วยมากที่สุด คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ร้อยละ 23.4) รองลงมา คือ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (ร้อยละ 6.7) พัชราภา ไชยเชื้อ (ร้อยละ 6.0) ณเดชน์ คูกิมิยะ (ร้อยละ 4.5) และ อุรัสยา เสปอร์บันด์ (ร้อยละ 2.8)

สุดท้ายเมื่อถามว่าเรื่องที่อยากให้พุทธศาสนาปฏิรูปมากที่สุด คือ ความประพฤติตามพระธรรมวินัยหรือวินัยสงฆ์ (ร้อยละ 52.6) รองลงมาคือ การกลั่นกรองผู้เข้ามาบวชเรียนอย่างเคร่งครัด (ร้อยละ 18.6) และการพัฒนาศาสนสถานให้เป็นพื้นที่ “บุญ” อย่างแท้จริง (ร้อยละ 17.0)


กำลังโหลดความคิดเห็น...