xs
xsm
sm
md
lg

ประชาชนส่วนใหญ่วางแผนเที่ยวและทำบุญช่วงวันหยุดยาว กังวลรถติด-เกิดอุบัติเหตุ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“กรุงเทพโพลล์” สำรวจประชาชนส่วนใหญ่ 57% เชื่อวันหยุดยาวบรรยากาศการท่องเที่ยวจะคึกคัก 66% วางแผนเดินทางท่องเที่ยวและไปทำบุญ รับกังวลรถติด เกิดอุบัติเหตุ

เนื่องในวันที่ 16-20 กรกฎาคมที่จะถึงนี้เป็นวันหยุดยาวช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “ท่องเที่ยวในวันหยุดยาวนี้ คนกรุงกังวลต่อเรื่องใด” ขึ้นโดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวนทั้งสิ้น 1,161 คน

ผลสำรวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 57.4 เห็นว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวที่จะถึงนี้จะคึกคัก ส่วนร้อยละ 42.6 เห็นว่าบรรยากาศจะไม่คึกคัก

เมื่อถามว่ามีการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวหรือทำบุญในช่วงวันหยุดยาวที่จะถึงนี้หรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.2 ระบุว่ามีการวางแผนเดินทาง โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 39.0 มีแผนที่จะเดินทางไปทำบุญ รองลงมาร้อยละ 16.5 มีแผนที่จะไปทำบุญพร้อมกับไปท่องเที่ยวด้วย และร้อยละ 10.7 มีแผนที่จะไปท่องเที่ยวอย่างเดียว ขณะที่ร้อยละ 33.8 ระบุว่า ไม่มีการวางแผนเดินทางเพราะต้องทำงาน หรืออยู่บ้านเฉยๆ

สุดท้ายเมื่อถามถึง 5 เรื่องที่กังวลมากที่สุดในช่วงหยุดยาวพบว่า อันดับแรกคือเรื่องการจราจรที่ติดขัดมาก (ร้อยละ 49.5) รองลงมาอันดับสอง คือ อุบัติเหตุบนท้องถนน (ร้อยละ 44.5) อันดับสาม ความแออัดของคนในสถานที่ทำบุญ/สถานที่ท่องเที่ยว (ร้อยละ 35.3) อันดับสี่ สินค้าที่เกี่ยวกับการทำบุญแพงขึ้น/สินค้าหมดอายุ (ร้อยละ 18.3) และอันดับห้า การใช้จ่ายเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 16.1)


กำลังโหลดความคิดเห็น