xs
xsm
sm
md
lg

เปิดประชุมยกระดับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ภาคกลาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดการประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ภาคกลาง เผย รมว.ศึกษาธิการ กำลังดำเนินการตามโรดแมป 11 เรื่อง เข้าถึงการศึกษาและคุณภาพเท่าเทียมกัน มีครูประจำชั้นครบทุกห้อง ครบตามเกณฑ์ และส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่ภายใน 5 ปี

วันนี้ (17 ก.ค.) พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมาย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นประธานเปิดงาน และการประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ภาคกลาง ที่อาคารชาญชัย อะเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก 39 เขตพื้นที่การศึกษา ในภาคกลาง เข้าร่วมกว่า 4,500 คน

โดย นายการุณ กล่าวบรรยายพิเศษ งานนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่สำคัญ เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และครู ดำเนินการได้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ตรงตามความต้องการของผู้เรียน และขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ตามจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พร้อมมอบนโยบายและแผนงานที่กระทรวงศึกษาธิการ โดย พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กำลังดำเนินการตามโรดแมปแผนงานที่สำคัญ 11 เรื่อง อาทิ แผนงานภายใน 1 ปี : ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน ภายใน 5 ปี : ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่ ภายใน 1 ปี : จะทำครูให้ครบตามเกณฑ์ ภายใน 2 ปี : จะทำครูให้มีครูประจำชั้นครบทุกห้อง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ภายในงานได้จัดนิทรรศการ การจัดการเรียนการสอน สื่อที่ทันสมัย ตลอดจนองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการจัดการเรียนการสอน จากโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และการบริหารตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมาเผยแพร่ อาทิ นิทรรศการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE นิทรรศการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นิทรรศการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบวรจร ด้วยระบบ DLTV และ DLIT นิทรรศการโรงเรียนประชารัฐ นิทรรศการ STEM Education ฯลฯ รวมถึงการบรรยายพิเศษจาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.


กำลังโหลดความคิดเห็น...