xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กน้อย” เป็น ปธ.พิธีรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ พร้อมให้กำลังใจครูในพื้นที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


รมช.ศึกษาธิการลงพื้นที่ปัตตานี เป็นประธานพิธีรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ พร้อมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคลากรการศึกษา เผย “บิ๊กตู่-ดาว์พงษ์” ฝากเป็นกำลังใจครูในพื้นที่ ขอให้ยึดพระราชดำรัส “ในหลวง” เป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่

วันนี้ (15 มิ.ย.) พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เป็นประธานในพิธีรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7 ที่อาคารแหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร พล.ร.15 กองพลทหารราบที่ 15 จ.ปัตตานี โดยมีครู บุคลากรทางการศึกษา และทายาทผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ตลอดจนบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกว่า 2,000 คน เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี และทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีพิธีทางศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม พร้อมจัดแสดงนิทรรศการผลงานของสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้

รมช.ศึกษาธิการกล่าวว่า วันนี้เป็นวันแห่งการรำลึกถึงคุณงามความดีและการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของเพื่อนครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับมอบความรักความปรารถนาดี ความระลึกถึงและความห่วงใยจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รวมถึง พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ที่ได้ฝากเป็นกำลังใจแก่เพื่อนครูและบุคลากรในพื้นที่

ทั้งนี้ ขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะจุดเน้นด้านความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเรียนการสอนภาษาไทย ซึ่งจะเป็นรากฐานการเรียนรู้ในวิชาอื่นๆ และการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การนำการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โดยขอให้บุคลากรทุกคนน้อมนำพระราชดำรัสและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน ด้วยกำลังใจ กำลังกาย และสติปัญญา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างความเข้มแข็งให้สมดังปณิธานและความเสียสละของเหล่าคุรุวีรชน อันจะนำสู่ความมั่นคงและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

กำลังโหลดความคิดเห็น