xs
xsm
sm
md
lg

รมช.ศึกษาธิการลงนราธิวาส แจกแนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


 
นราธิวาส - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบคณะครูในพื้นที่นราธิวาส แจกแนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21

วันนี้ (12 พ.ค.) พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ เป็นประธานเปิดการสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ครู พนักงาน ครูอัตราจ้างรวมกว่า 1,000 คน เข้าร่วมสัมมนา โดยมีการจัดขึ้นที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้ นอกจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายในการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว ยังได้ร่วมชมนิทรรศการทางการศึกษาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จัดขึ้น ทั้งนิทรรศการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นิทรรศการความก้าวหน้าโครงการอ่านเขียน นิทรรศการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และนิทรรศการความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงความสำเร็จของโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ว่า สำหรับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น มีเวลาเรียนรู้ในสิ่งที่ชอบมากขึ้น ทำให้เด็กมีพัฒนาการด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น เด็กมีความสุขมากขึ้น ส่วนด้านความมั่นคงกับครูในพื้นที่ทางรัฐบาลให้ความสำคัญมาโดยตลอด ซึ่งในช่วงเปิดภาคเรียนนี้ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้แก่ครู ทั้งระหว่างเดินทาง ระหว่างสอนหนังสือที่โรงเรียน และมีการเน้นย้ำเป็นพิเศษในการประสานงานระหว่างกัน การแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ซึ่งเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จะช่วยดูแลความปลอดภัยให้แก่ครูได้
 


 
 

กำลังโหลดความคิดเห็น