xs
xsm
sm
md
lg

รับหลักการแล้ว! สนช. 189 เสียงผ่าน พ.ร.บ.งบประมาณปี 60 วาระแรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติ 189 เสียง เห็นชอบรับหลักการร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2560 ก่อนพิจารณาแปรญัตติใน 15 วัน และพิจารณาให้เสร็จใน 90 วัน พบสมาชิกส่วนใหญ่เห็นด้วย นายกฯ ระบุ จัดงบตามประสบการณ์ สอดคล้องเป้าหมาย พร้อมบูรณาการโยกงบข้ามกระทรวงได้

วันนี้ (23 มิ.ย.) การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวาระแรก จำนวน 59 มาตรา วงเงิน 2.73 ล้านล้านบาท ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ สมาชิกส่วนใหญ่ได้อภิปรายสนับสนุนร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวและการจัดงบประมาณแบบขาดดุล ที่สอดรับกับสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบัน อาทิ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สนช. กล่าวว่า การจัดงบประมาณปี 2560 ทำให้การบริหารงานต่อเนื่อง ขับเคลื่อนคู่ไปกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่จะทำให้เกิดเป็นรูปธรรม ช่วยเสริมสร้างศักยภาพ ลดความเหลื่อมล้ำในท้องถิ่น ทำให้ท้องถิ่นเข้มแข็ง อย่างไรก็ตาม ในส่วนของงบที่จัดสรรไปยังกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ยังไม่สามารถต้องสนองความต้องการได้แท้จริง

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ สนช. กล่าวว่า การตั้งงบประมาณแสดงให้เห็นถึงวินัยการเงินการคลังที่ดี และยังเข้ากับหลักเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งการกำหนด ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน มีตัวชี้วัดชัดเจน จากการที่ฟัง พล.อ.ประยุทธ์ นำเสนอตัวเลข ก็ฟังด้วยความประหลาดใจ เพราะในฐานะอดีตข้าราชการไม่เคยเห็นนายกฯ คนไหนเสนอสถิติในระดับเวิลด์คลาสอย่างนี้ ในการพิจารณางบรายจ่าย ซึ่งในการทำงบประมาณมีการชี้วัดชัดเจน 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งมั่นใจว่า การใช้จ่ายงบประมาณต้องมีประสิทธิภาพ ในฐานะที่เคยอยู่กรรมาธิการ (กมธ.) งบประมาณ พบว่า มีปัญหาเรื่องการบูรณาการการจัดงบประมาณ แต่งบประมาณปีนี้มีการกำหนดชัดเจน เรื่อง งบประมาณบูรณาการโครงการต่าง ๆ ที่จะทำให้เกิดการลดความซ้ำซ้อน และจะช่วยลดเวลาทำงานของโครงการได้

อย่างไรก็ตาม สมาชิกบางส่วนแสดงความเห็นเชิงตั้งข้อสังเกต เช่น พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร สนช. กล่าวว่า รัฐบาลตั้งงบขาดดุล 4.3 หมื่นล้านบาท เพื่อพยุงให้เศรษฐกิจไทย อยู่ได้ แต่สงสัยว่า การปรับลดงบประมาณภาพรวมจากปีที่ผ่านมาจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหน สำหรับงบบูรณาการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันนั้น มีการจัดสรรงบให้ 3,355 ล้านบาท จะเพียงพอต่อการจัดโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่หรือไม่ และรัฐบาลมีวิธีการเฝ้าติดตามกำกับดูแลงบประมาณอย่างมีประสิทธิผลอย่างไร

นายตวง อันทะไชย สนช. กล่าวว่าการเดินไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ต้องปฏิรูปเศรษฐกิจ การวิจัย และพัฒนา ซึ่งจะเป็นการปรับตัวพัฒนาเพื่อให้ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางและสังคมผู้สูงอายุ โดยหลักการพัฒนาคนนั้นต้องปฏิรูปการเรียนรู้ ปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน กระจายอำนาจโรงเรียนเป็นนิติบุคคล สิ่งเหล่านี้มีส่วนที่บรรจุอยู่ในร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฉบับนี้

ขณะที่ คุณหญิง ทรงสุดา ยอดมณี สนช. กล่าวว่า เป็นห่วงในส่วนของการจัดสรรงบประมาณ 140 ล้านบาท เพื่อดำเนินการดูแลป้องกันการทำลายป่าไม้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดภัยพิบัติ น้ำท่วม น้ำแล้ง กระทบนิเวศชายฝั่ง อาจไม่เพียงพอที่จะดูแลได้ครบถ้วนทุกภูมิภาค

พล.ร.อ.ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง สนช. กล่าวว่า ในมาตรา 27 งบประมาณศาลปกครอง ซึ่งถูกตั้งความหวังว่าจะเป็นองค์กรสำคัญคุ้มครองสิทธิประชาชน โดยการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็วเป็นธรรม แต่ 10 ปีที่ผ่านมามีคดีขึ้นสู่ศาล 1.1 แสนคดี พิจารณาเสร็จ 9 หมื่นคดี เหลือค้างพิจารณา 2.1 หมื่นคดี ปัจจุบันด้วยจำนวนตุลาการที่น้อย คงพิจารณาให้เสร็จรวดเร็วได้ยาก จึงเสนอให้เพิ่มตุลาการ 182 อัตรา เจ้าหน้าที่งานธุรการ และเพิ่มงบประมาณในส่วนนี้ 325 ล้านบาท

รายงานข่าวแจ้งว่า หลังจากการอภิปราย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวขอบคุณสมาชิกและรัฐมนตรีที่ช่วยกันชี้แจง พร้อมชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจัดทำงบประมาณมีการปรับแก้จากประสบการณ์ที่มากขึ้น เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ นำทุกปัญหาพิจารณาความเร่งด่วน สอดคล้องแผนปฏิรูป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมด้วยเป้าหมายการบูรณาการงบประมาณข้ามกระทรวงได้ รวมถึงการเตรียมการจัดทำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบูรณาการ และอำนวยประโยชน์กับการค้าการลงทุน แม้จะเห็นชอบร่วมกันในหลักการ แต่เมื่อฟังจากสมาชิกได้ทราบถึงความห่วงใย แต่ยืนยันถึงความมุ่งหวังให้กับประชาชน และขอช่วยกันสร้างความเข้าใจให้สังคม และย้ำถึงการสร้างความเข้มแข็งระดับภูมิภาค การบริหารจัดการแบบกลุ่มจังหวัด รวมถึงเรื่องการศึกษาที่ขยายความเจริญเติบโตไปยังภูมิภาค และการจัดการบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เป็นระบบ

จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติในวาระรับหลักการ โดยมีมติเห็นชอบ 189 ต่อ 0 งดออกเสียง 3 เสียง โดยตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี 60 จำนวน 50 คน โดยมีสัดส่วนคณะรัฐมนตรี 10 คน และสัดส่วนของ สนช. 40 คน โดยแปรญัตติภายใน15 วัน และพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน

อ่านประกอบ : “บิ๊กตู่” แจง 3 ชม. งบปี 60 ซัดพวกร้องยูเอ็นเป็นคนไทยหรือเปล่า ลั่นจะไม่ยอมให้แผ่นดินต่ำกว่านี้อีกแล้วกำลังโหลดความคิดเห็น...