xs
xsm
sm
md
lg

รบ.ผุดโครงการ “ร้านประชารัฐสุขใจ Shop” เป็นศูนย์จำหน่ายพัฒนาสินค้า OTOP

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (แฟ้มภาพ)
โฆษก รบ.เผยรัฐเตรียมเปิด “ร้านประชารัฐสุขใจ Shop” ที่ ปตท.จังหวัดละ 2 แห่ง เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ให้ข้อมูลท่องเที่ยวท้องถิ่น เทงบ 100 ล. 3 ปี ดันโครงการวางเป้าจำหน่ายปีละ 7,400-30,000 รายการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ปีละ 500 รายการ สร้างรายได้ปีละ 50 ล. ย้ำนายกฯ ให้ความสำคัญสร้างความเข้มแข็ง ศก.ภายใน ช่วยกระตุ้นพัฒนาคุณภาพสินค้าสู่ระดับประเทศเชื่อมประชาคมโลก

วันนี้ (27 มี.ค.) พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมเปิด “ร้านประชารัฐสุขใจ Shop” ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. จังหวัดละ 2 แห่ง รวม 148 แห่งทั่วประเทศ 1 เม.ย.นี้ เพื่อเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP และให้บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยคัดเลือก และพัฒนาคุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์ก่อนนำขึ้นชั้นวางจำหน่ายทุกร้านค้า

“รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ 100 ล้านบาท ระยะ 3 ปี (2559-2561) เพื่อผลักดันโครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน หรือร้านประชารัฐสุขใจ เป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ผู้ผลิตสินค้าโอทอป และวิสาหกิจชุมชน โดยจะคัดสรรสินค้าโอทอปเด่นของแต่ละจังหวัดในระดับเกรดเอ และบี มาวางจำหน่าย พร้อมทั้งจะพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าโอทอปทั่วไปให้มีมาตรฐานเทียบเท่าเกรดเอ และบี เพื่อวางจำหน่ายต่อไป

เบื้องต้น รัฐบาลวางเป้าหมายว่าจะมีสินค้าวางจำหน่ายปีละ 7,400-30,000 รายการ มีสินค้าที่จะได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ปีละ 500 รายการ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนทั่วประเทศปีละ 50 ล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงาน หรือประชาชนร่วมผลิตสินค้าปีละ 1.48 แสนราย โดยหลังจากดำเนินการไปแล้ว 3 ปี ร้านประชารัฐสุขใจแต่ละร้านจะสามารถดูแลตนเองได้”

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า สำหรับรูปแบบการบริหารจัดการร้านค้าได้กำหนดไว้ 3 รูปแบบ คือ ขับเคลื่อนโดยเครือข่ายโอทอปของจังหวัด ขับเคลื่อนโดย สนง.พัฒนาชุมชนของจังหวัดประสานกับกลุ่มผู้ผลิตสินค้า หรือขับเคลื่อนโดยอาศัยผู้ขาย (Trader) อาชีพ ทำหน้าที่รวบรวม และจัดส่งสินค้าเข้าร้าน โดยช่วงเดือน มี.ค.59 ได้ดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และคัดเลือกสินค้าเรียบร้อยแล้ว

“ท่านนายกฯ ให้ความสำคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจจากภายใน โดยเริ่มจากระดับชุมชน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ซึ่งโครงการร้านประชารัฐสุขใจ จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากระดับชุมชนสู่ระดับประเทศ และเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาคอาเซียน และประชาคมโลก

โดยได้เน้นย้ำให้ทุกร้านค้ารักษามาตรฐานของสินค้า และบริการเพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศที่เดินทางไปมาในประเทศอย่างต่อเนื่อง และหากประเมินผลแล้วเป็นที่น่าพอใจ ขอให้มีการขยายจำนวนร้านค้าในปั๊ม ปตท.เพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสเข้าถึงช่องทางการกระจายสินค้าได้มากขึ้น รวมทั้งพัฒนาต่อไปถึงการตั้งร้านค้าในปั๊มน้ำมันที่ ปตท.ไปลงทุนในต่างประเทศ ช่วยเปิดตลาดใหม่ๆ ให้แก่ผู้ผลิตสินค้าโอทอป และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยได้อีกช่องทางหนึ่ง”

ทั้งนี้ โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือของ 5 หน่วยงาน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย


กำลังโหลดความคิดเห็น...