xs
xsm
sm
md
lg

สระแก้วเปิดงาน “ครบรอบ 47 ปี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เกื้อกูล ทำดีเพื่อชุมชน”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สระแก้ว - ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เปิดงาน “ครบรอบ 47 ปี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เกื้อกูล ทำดีเพื่อชุมชน” จังหวัดสระแก้ว เพื่อแสดงพลังขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล นโยบายกรมการพัฒนาชุมชน และนโยบายของจังหวัด

วันนี้ (29 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวข่าวรายงานว่า น.ส.เพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ครบรอบ 47 ปี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เกื้อกูล ทำดี เพื่อชุมชน” ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านวังหิน หมู่ที่ 14 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดย นายมงคล ปัตลา พัฒนาการชุมชนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนาชุมชน และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม

นายมงคล ปัตลา พัฒนาการชุมชนจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เนื่องในวาระครบรอบ 47 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ในวันที่ 28 มกราคม 2559 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับคณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว จัดให้มีโครงการ “ครบรอบ 47 ปี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เกื้อกูลทำดี เพื่อชุมชน” ขึ้น เพื่อให้กลุ่มอาสาสมัครมีการรวมตัวแสดงพลังขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล นโยบายกรมการพัฒนาชุมชน และนโยบายของจังหวัดให้บรรลุเป้าหมาย ปรากฏผลงานต่อสาธารณชน ให้เป็นที่ยอมรับต่อภาคีเครือข่ายการพัฒนาต่างๆ มากขึ้น

กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีแนวทางในการปฏิบัติงานให้อาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน จำนวน 10 ภารกิจ เช่น การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. การขับเคลื่อนแผนชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมทุนชุมชน เป็นต้น

โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อาสาพัฒนาชุมชน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน และประชาชนกว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมประกอบด้วย การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงคลองสร้างครัวชุมชนเปิดป้าย “เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ สู่ครัวชุมชนวังทอง” ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 100,000 ตัว

การจัดนิทรรศการแสดงผลงานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน จาก 9 อำเภอ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านวังหิน การปลูกมะนาวพันธุ์ตาฮิติ การปลูกมันสำปะหลัง ระบบน้ำหยด การปลูกลำไย แปลงถั่วดาวอินคา และการแปรรูปถั่วดาวอินคา พิธีทอดผ้าป่ากองทุนชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักสงฆ์ถ้ำทานตะวัน บ้านเขาแหลม หมู่ที่ 15

สำหรับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด แต่ได้รับความร่วมมือลงแขกจากหน่วยงานราชการ และภาคีการพัฒนาเป็นอย่างดี

น.ส.เพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา เนื่องในวาระครบรอบ 47 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ว่า งานอาสาพัฒนาชุมชนเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของประชาชน โดยประชาชนที่อาสาเข้ามาทำงานด้วยความเต็มใจ เสียสละเพื่อส่วนรวม นับเป็นบุคคลที่เต็มเปี่ยมด้วยความสามารถเพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน ตำบลของตนเอง

ในปี 2559 อยากฝากผู้นำอาสาทั้งหลายช่วยกันดำเนินการ คือ เรื่องการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกันฟื้นฟูวิถีชุมชนของสังคมไทยที่มีความเอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ร่วมกันทำกิจกรรมของชุมชน ด้วยโครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2559

จากนั้น น.ส.เพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวขอบคุณทุกคนและหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ และศูนย์เรียนรู้ชุมชน

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...