xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เคาะร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง รับทราบแผนงานตั้งศาลชั้นต้น - แผนกคดี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ภาพจากแฟ้ม)
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาศาลปกครอง แก้ไขปรับปรุงอำนาจของข้าราชการ คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง พร้อมรับทราบเสนอแผนงาน รองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้น และแผนกคดีในศาลยุติธรรม โดยเฉพาะอัตรากรอบกำลังมาตรฐาน 1 ศาล - แผนกคดี เพิ่มอัตรากำลังอีก 3 กรม “ราชทัณฑ์ - พินิจ - คุมประพฤติ” รวม 105 ราย และงบประมาณอีกมาก

วันนี้ (23 ก.พ.) ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 14.30 น. พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบตามที่ศาลปกครองสูงสุดเสนอ ครม. ให้พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาศาลปกครอง โดยร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (กบ.ศป.) ที่มีอำนาจหน้าที่ในด้านธุรการ สามารถดำเนินการจัดสวัสดิการหรือสงเคราะห์อื่น ๆ ได้ แต่ไม่สามารถกำหนดค่าตอบแทนพิเศษ ค่าครองชีพให้กับข้าราชการฝ่ายต่าง ๆ เนื่องจากจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระที่ว่าด้วยค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ซึ่งส่วนนี้ต้องรอความชัดเจนจากร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังดำเนินการอยู่ 2. แก้ไขปรับปรุงอำนาจของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ให้มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง และ 3. แก้ไขปรับปรุงอำนาจคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ให้มีอำนาจหน้าที่บริหารงานบุคคลของตุลาการ ไม่มีการก้าวก่ายกัน

นอกจากนี้ ครม. มีมติเห็นชอบรับทราบ ตามที่คณะกรรมพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ที่มี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เสนอแผนงานในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อรองรับการจัดตั้งศาลชั้นต้น และแผนกคดีในศาลยุติธรรม เนื่องจากที่ผ่านมา เวลาจะจัดตั้งศาลชั้นต้น รวมถึงแผนกคดีในศาลยุติธรรม สามารถดำเนินการไปตามความพร้อม แต่ส่งผลกระทบไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ที่อยู่ในกระทรวงยุติธรรม เช่น กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมคุมประพฤติ เพราะฉะนั้นการจัดตั้งดังกล่าว กพยช. จึงได้กำหนดอัตราที่แน่นอน เรียกว่า อัตรากรอบกำลังมาตรฐาน ประกอบด้วย การจัดตั้งศาล 1 แห่ง หรือแผนกคดี 1 แห่ง ในศาลยุติธรรม ซึ่งทำให้ทั้ง 3 กรม ที่ได้รับผลกระทบ จะต้องมีอัตรากำลังที่เพิ่มขึ้น จะต้องมีงบประมาณบุคลากร ครุภัณฑ์ การดำเนินการ ประมาณ 51 ล้านบาท และงบประมาณก่อสร้างอาคารที่จะต้องบูรณาการหลายหน่วยงาน ประมาณ 70 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีค่าเช่าระหว่างที่ดำเนินการก่อสร้าง 10 ล้านบาท รวมถึงงบประมาณก่อสร้างเรือนจำ 120 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ต่อจากนี้ถ้าจะตั้งศาล 1 แห่ง จะต้องมีอัตรากำลังรองรับกรมดังกล่าวประมาณ 105 ราย รวมถึงต้องมีพื้นที่สำหรับจัดสร้างสถานที่รองรับประมาณ 8 - 10 ไร่ เพื่อให้เป็นกรอบมาตรฐานทั้งหมด


กำลังโหลดความคิดเห็น...