xs
xsm
sm
md
lg

ก.วิทย์ เทงบเฉียดพัน ล.เร่ง 4 โครงการ SME สร้างความเป็นเลิศ เพิ่มมูลค่า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (แฟ้มภาพ)
รมว.วิทย์ เผย ครม. เห็นชอบมาตรการเพิ่มขีดความสามารถ SME 5 พัน ล. ผู้ประกอบการได้ประโยชน์แสนราย จัดงบเฉียดพัน ล. เร่ง 4 โครงการสำคัญ พัฒนาเทคโนโลยี ITAP คูปองนวัตกรรมพัฒนา SME สู่ AEC สร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ต่อยอดความสำเร็จโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ในโครงการ “หิ้งสู่ห้าง” เพื่อสร้างความเป็นเลิศ เพิ่มมูลค่า

วันนี้ (28 ต.ค.) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวถึงกรณีที่ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเอสเอ็มอี วงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยความร่วมมือของกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ (สสว.) และหน่วยงานอื่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเอสเอ็มอี สร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่ประสบปัญหา โดยคาดว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้ทั้งสิ้น 100,000 ราย

ดร.พิเชฐ กล่าวต่อว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 986 ล้านบาท เพื่อเร่งดำเนินการ 4 โครงการสำคัญ ประกอบด้วย 1. โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย หรือ ITAP เพื่อสร้างความเข้มแข็งโดยแก้ไขปัญหาการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เอสเอ็มอี ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์เดิม หรือพัฒนาให้ได้ระบบมาตรฐาน โดยตั้งเป้าไว้ที่จำนวน 945 ราย ภายใน 1 ปี ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 416 ล้านบาท โครงการที่ 2 คือ โครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเอสเอ็มอีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อสนับสนุนให้เอสเอ็มอี 340 ราย นำองค์ความรู้หรือผลงานวิจัยมาสร้างนวัตกรรมและนำร่องสร้างต้นแบบเชิงพาณิชย์ ส่งเสริมเครือข่ายผู้ให้บริการนวัตกรรม 500 ราย โดยจัดสรรงบประมาณไว้ 515 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิดมูลค่าการลงทุนใหม่จากภาคเอกชนอีกไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท ก่อให้เกิดการจ้างงานใหม่ในธุรกิจนวัตกรรมไม่ต่ำกว่า 1,000 ราย และสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจอีกไม่ต่ำกว่า 2,550 ล้านบาท

โครงการที่ 3 คือ โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ หรือ Start-up Voucher เพื่อผลักดันธุรกิจให้เข้าสู่กระบวนการ ‘เร่ง’ การเจริญเติบโต 50 ราย โดยให้คำปรึกษา รับการอบรมทั้งด้านการสร้างความคิด การพัฒนา การออกแบบด้านธุรกิจ การสร้างต้นแบบ การศึกษาตลาด การสำรวจตลาด รวมถึงการเชื่อมโยงธุรกิจให้เข้าถึงแหล่งทุนที่เหมาะสม การจัดเวทีประกวดนวัตกรรม ฯลฯ โดยจัดสรรงบประมาณไว้ 50 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท และสุดท้ายคือ โครงการ “หิ้งสู่ห้าง” 30,000 บาท ทุก IP ซึ่งเป็นการต่อยอดความสำเร็จของโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าถึงสิทธิในการใช้ผลงาน 3 - 5 ปี และมีค่าธรรมเนียมเพียง 30,000 บาท ชำระเมื่อลงนามในสัญญา มีค่าตอบแทนการใช้สิทธิ หรือ Royalty Fee 2% ซึ่งสามารถนำค่าธรรมเนียมมาหักออกได้เมื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์แล้ว ซึ่งในการดำเนินโครงการนี้ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน 58 นี้ มีการจองเทคโนโลยี 72 ชิ้นจาก 82 ชิ้น โดยปี 2559 ตั้งเป้าใช้งบประมาณเพียง 5 ล้านบาท แต่จะก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ถึง 960 ราย

“นี่คือ สิ่งที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะดำเนินการเสริมสร้างขีดความสามารถและสร้างความเป็นเลิศของเอสเอ็มอีในการเพิ่มมูลค่าจากการต่อยอดและใช้ประโยชน์งานวิจัยและเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” รมว.วิทยาศาสตร์ กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...