xs
xsm
sm
md
lg

โปรดเกล้าฯ “วีระพล ตั้งสุวรรณ” เป็นประธานศาลฎีกา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งประธานศาลฎีกา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “วีระพล ตั้งสุวรรณ” ให้ดํารงตําแหน่งประธานศาลฎีกา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2558 เป็นต้นไป เผยเคยเป็นองค์คณะผู้พิพากษาตัดสินคดี “ตระกูลชินวัตร” หลายคดี รวมถึงเป็นองค์คณะพิจารณาคดีทุจริตโครงการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ที่ “บุญทรง” เป็นจำเลย และคดีจำนำข้าวที่ “ยิ่งลักษณ์” เป็นจำเลย

วันนี้ (13 ส.ค.) มีรายงาน่วา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งประธานศาลฎีกา

“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ข้าราชการตุลาการ ตําแหน่ง รองประธานศาลฎีกา ให้ดํารงตําแหน่ง ประธานศาลฎีกา

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ให้ดํารงตําแหน่ง ประธานศาลฎีกา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี”

มีรายงานว่า นายวีระพล ตั้งสุวรรณ เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนปานะพันธุ์วิทยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโทคณะนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก และเนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

จากนั้นเข้ารับราชการในศาลยุติธรรมมาโดยตลอด เคยเป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดกระบี่, ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพิจิตร, ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1, เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 1, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแขวง, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา, รองประธานศาลฎีกา นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการเนติบัณฑิตยสภา และกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

นอกจากนี้ยังเคยร่วมเป็นองค์คณะผู้พิพากษาตัดสินคดี “ตระกูลชินวัตร” หลายคดี อาทิ ให้จำคุกนายพิชิต ชื่นบาน อดีตทนายความของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และคุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร ในคดีทุจริตจัดซื้อที่ดินรัชดาฯ กับพวกรวม 3 คน เป็นเวลา 6 เดือน โดยไม่รอลงอาญา ฐานละเมิดอำนาจศาลกรณีนำเงินสด 2 ล้านบาท ใส่ถุงขนมนำมามอบให้เจ้าหน้าที่ศาลฎีกา, คดีการทุจริตปล่อยกู้ของธนาคารกรุงไทยให้บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน) ที่มี พ.ต.ท.ทักษิณเป็นจำเลย

คดีสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่หน้ารัฐสภา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 โดยมิชอบ ที่มีนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นหนึ่งในจำเลย ซึ่งอัยการสูงสุดเพิ่งนำสำนวนส่งฟ้องเมื่อต้นปี 2558 และศาลฎีกามีคำสั่งประทับรับฟ้องไว้

ทั้งนี้ ยังเป็นองค์คณะขึ้นพิจารณาพิพากษาคดี หมายเลขดำ อม.25/2558 ที่นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด (อสส.) เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายภูมิ สาระผลอดีต รมช.พาณิชย์ ที่ 1 และนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรมว.พาณิชย์ ที่ 2 กับพวก อีก 19 รายร่วมกันเป็นจำเลยรวม 21 ราย ฐานทุจริตโครงการ ระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี)

รวมถึงเป็นองค์คณะรับผิดชอบพิจารณาพิพากษาคดีจำนำข้าว ที่นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด (อสส.) ยื่นฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 เป็นจำเลยต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง


นายวีระพล ตั้งสุวรรณ
กำลังโหลดความคิดเห็น...