xs
xsm
sm
md
lg

ไล่ออก “สมศักดิ์ เจียมฯ” พ้นธรรมศาสตร์ ละทิ้งราชการเกิน 15 วัน - ใบลาออกยังไม่อนุมัติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล (ภาพจากแฟ้ม)
ASTVผู้จัดการออนไลน์ - อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคำสั่งไล่ออก “สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล” พ้นตำแหน่งอาจารย์ธรรมศาสตร์ เหตุละทิ้งราชการเกิน 15 วัน สุดแสบก่อนหน้านี้หลังรัฐประหารขอลาสอน 1 ปี อ้างไปปฏิบัติงานในประเทศ แต่ไม่อนุมัติ ให้กลับมาสอนด่วน ก่อนชิงลาออกมีผลสิ้นปี แต่ยังไม่ได้อนุมัติไล่ออกไปก่อน พบก่อนหน้านี้หลังคนร้ายยิงบ้าน-รถก็พเนจรไปเรื่อย ก่อนบัวแก้วถอนพาสปอร์ต

วันนี้ (24 ก.พ.) รายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แจ้งว่า นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ลงนามในคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 356/2558 ลงโทษไล่ออกจากราชการ นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และผู้ต้องหาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ โดยให้เหตุผลว่าได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง เนื่องจากเดิมนายสมศักดิ์ได้ลาไปปฏิบัติงานในประเทศระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 2557 ถึง 31 ก.ค. 2558 แต่ไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ให้นายสมศักดิ์กลับมาปฏิบัติราชการ และรับมอบหมายภาระงานสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2557 จำนวน 2 วิชา คือ ประวัติศาสตร์ไทย 3 และประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลังปี 2475 แต่นายสมศักดิ์ไม่กลับมาปฏิบัติราชการ

ต่อมาเมื่อคณะศิลปศาสตร์ได้มีบันทึกลงวันที่ 26 ธ.ค. 2557 แจ้งให้นายสมศักดิ์กลับมาปฏิบัติราชการโดยด่วน ก็ยังเพิกเฉยไม่กลับมาปฏิบัติราชการแต่อย่างใด โดยปรากฏข้อเท็จจริงว่านายสมศักดิ์ไม่ได้ยื่นเรื่องขอลาประเภทอื่นแต่อย่างใด นอกจากการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการโดยขอให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 2557 ต่อมามหาวิทยาลัยได้พิจารณาไม่อนุมัติการลาไปปฏิบัติงานในประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของนายสมศักดิ์ พฤติการณ์การกระทำดังกล่าวถือเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการ ในเรื่องการลาและการปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินเดือนและเงินสวัสดิการอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย และคณะศิลปศาสตร์ได้จ่ายให้แก่นายสมศักดิ์ในระยะเวลาระหว่างนั้น

ทั้งนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา 39 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. 2557 จนถึงปัจจุบัน ถือเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามข้อ 55 (6) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 ด้วย สมควรได้รับโทษไล่ออกจากราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 54 ข้อ 57 และข้อ 61 (2), (8) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงให้ลงโทษไล่นายสมศักดิ์ ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ละทิ้งหน้าที่ราชการ เป็นต้นไป

อนึ่ง สำหรับนายสมศักดิ์เป็นผู้ต้องหาในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 หลังจากที่กองทัพบกได้แจ้งความกล่าวโทษต่อนายสมศักดิ์เมื่อเดือนเมษายน 2554 หลังจากนายสมศักดิ์ได้เขียนบทความเกี่ยวกับการพระราชทานสัมภาษณ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน 2 ชิ้น พร้อมเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ต่างๆ ต่อมาพนักงานสอบสวน สน.นางเลิ้ง ได้มีความเห็นสั่งฟ้องนายสมศักดิ์แล้ว ก่อนหน้านี้ นายสมศักดิ์เคยกล่าวในเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2557 ระบุว่า นับตั้งแต่วันที่ตนถูกคนร้ายบุกเข้ามายิงใส่รถและบ้าน ตนไม่ได้พักอาศัยอยู่ในบ้านตัวเอง ต้องย้ายที่พักหลายครั้ง และต้องเดินทางหลายครั้งด้วย มีผู้คนให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ให้พักอาศัย ช่วยเหลือการเดินทาง ดูแลเรื่องอาหารและความเป็นอยู่ ซึ่งย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2557 มีคนร้าย 2 คนบุกเข้ามายิงใส่รถและบ้านนายสมศักดิ์ ที่บ้านเลขที่ 114/147 หมู่บ้านนันทวรรณ ซอยคู้บอน 27 (สยามธรณี) ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. ซึ่งเป็นบ้านพักของนายสมศักดิ์ ขณะพักผ่อนอยู่ในบ้าน ทำให้กระจกบ้านและกระจกรถยนต์โตโยต้าวีออสของนายสมศักดิ์ได้รับความเสียหาย ต่อมากระทรวงการต่างประเทศได้ยกเลิกหนังสือเดินทางของผู้ถูกออกหมายจับเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2557 ที่ผ่านมา

ด้าน ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยถึงกรณีมีหนังสือไล่ออกจากราชการนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล เพียงสั้นๆ ว่า เป็นหนังสือที่ตนลงนามจริง สำหรับเหตุผลก็เป็นไปตามที่หนังสือระบุ ทุกอย่างเป็นไปตามนั้น

กำลังโหลดความคิดเห็น...