xs
xsm
sm
md
lg

ดุสิตโพลดิ้นไม่ออก! ยอมขอโทษสำรวจพลาด ไร้ความรอบคอบ อ้างไม่ทันเกมการเมือง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานดำเนินงาน สวนดุสิตโพล
ปธ.สวนดุสิตโพล รับเอนทรีโพลผู้ว่าฯ กทม.ผิดพลาดจริง พร้อมขอโทษประชาชน สื่อ และผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมสรุปวางแผนให้รัดกุม ตรวจสอบซ้ำ สั่งนักวิจัยคุมเจ้าหน้าที่เข้ม ยอมรับขาดความรอบคอบ อ้างไม่ทันเกมการเมือง จ่อปรับโครงสร้าง เรียกความเชื่อมั่นคืน

วันนี้ (5 มี.ค) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ส่งจดหมายลงชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานดำเนินงาน สวนดุสิตโพล เพื่อชี้แจงถึงกรณีผลสำรวจการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยระบุว่า จากผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. โดยเฉพาะประเด็นคะแนนนิยมของผู้สมัครที่สวนดุสิตโพลได้จัดทำ กรณีEntry Poll เมื่อเทียบกับผลคะแนนจริงในวันที่ 3 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมามีความผิดพลาดนั้น คณะทำงานสวนดุสิตโพลได้ประชุมวิเคราะห์และประเมินผลการจัดทำ Entry Poll ดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 สรุปผลได้ดังนี้

1. คณะทำงาน “สวนดุสิตโพล” ยอมรับในความผิดพลาด กรณีการทำนายผลคลาดเคลื่อน และขอรับผิดชอบ โดยกราบขอโทษประชาชน สื่อมวลชน และโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากผลการสำรวจในครั้งนี้ วนดุสิตโพลจะนำผลการวิเคราะห์และประเมินความผิดพลาดนี้ไปปรับปรุง และพัฒนา การทำโพลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. คณะทำงานได้ประเมิน กระบวนการจัดทำโพลครั้งนี้ สรุปได้ว่า 1. การวางแผนและการปฏิบัติงาน จะต้องรัดกุม และดำเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด มีการประชุมถี่มากขึ้น เพิ่มการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ฯลฯ 2. การเก็บข้อมูล ต้องมีการตรวจสอบซ้ำทุกข้อมูล (Double Check) ในภาคสนาม ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้น ควบคุม ดูแลให้จัดเก็บข้อมูลตามแผนที่(Mapping) อย่างเคร่งครัด การเข้าถึงในทุกกลุ่มอย่างแท้จริง และภาคโทรศัพท์ การสุ่มกระจายในแต่ละเขตทั้ง 50 เขต ควรละเอียดรอบคอบกว่าที่เป็นอยู่ 3. การวิเคราะห์ข้อมูล จะต้องควบคุมตัวแปร โดยเฉพาะพฤติกรรมการให้ข้อมูลของ คนกรุงเทพฯ กระแสความนิยมที่ก่อให้เกิด การเลื่อนไหลของข้อมูลตามกัน การแข่งขันอย่างดุเดือดของฝ่ายที่แข่งขัน รวมทั้ง ฐานเสียง ของแต่ละฝ่าย ฯลฯ 4. การประเมินผล นักวิจัยทั้ง 27 คนจะต้องควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งภาคสนาม และโทรศัพท์ นับตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน การวิเคราะห์และประมวลผลตามพื้นที่ที่นักวิจัยรับผิดชอบ (คนละ 2 เขต) ในลักษณะ QC ที่ครบวงจร

การปฏิบัติงานตามกระบวนการในการทำโพลครั้งนี้ แม้จะดำเนินการตามหลักวิชาอย่างเคร่งครัดแล้วก็ตาม แต่ยังขาดความรอบคอบในการควบคุมตัวแปรที่คณะทำงานต้องทันกับ เกมการเมือง ที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ดังนั้น คณะทำงานจึงสรุปได้ว่า ความผิดพลาดครั้งนี้เป็นความผิดพลาดของคณะผู้จัดทำโพล ที่มี รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ เป็นประธานดำเนินงาน ที่ไม่สามารถสะท้อนความคิดเห็นที่แท้จริงของคนกรุงเทพฯ ออกมาในโพลได้ เพราะมีจุดบกพร่องในกระบวนการจัดทำโพลตามที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้น

3. แนวทางในการดำเนินงานของสวนดุสิตโพล (จะต้องทำอย่างเร่งด่วน) 1. การปรับโครงสร้างสวนดุสิตโพล โดยมีการจัดหน่วยงานและบุคลากร เพื่อไม่ให้เกิดจุดบกพร่องอีก โดยเฉพาะหน่วยงานโพลสาธารณะ 2. การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โพลสาธารณะ ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 3. สร้างความเชื่อมั่น เรียกความเชื่อมั่นกลับมา โดยมีการสำรวจเชิงลึกในส่วนที่เกี่ยวกับประชาชน และ สื่อมวลชน ในรูปแบบประเมินตนเอง (คนทำโพล) แล้วนำผลที่ได้มากำหนดแนวทางปฏิบัติที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จากรายงานสรุปทั้ง 3 ประเด็นใหญ่นี้ เป็นมติของที่ประชุมที่ให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้ (5 มีนาคม 2556) เป็นต้นไป และขอให้มีการติดตามและประเมินผลทุกเดือน คณะทำงาน สวนดุสิตโพล ขอกราบขอบพระคุณในความคิดเห็นของทุกฝ่าย โดยเฉพาะกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่ทำให้ สวนดุสิตโพล ต้องรับฟัง ตระหนัก และให้ความสำคัญ เพื่อให้ สวนดุสิตโพล สามารถดำเนินการอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะสืบไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...