xs
xsm
sm
md
lg

“D.Gizmo” ร่วมก้าวพัฒนาไทยสู่ “เศรษฐกิจดิจิทัล”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เปิดตัว บริษัท ดี.กิซโม่ จำกัด หรือ D.Gizmo โดยผนึกกำลังร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ในการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลคอนเทนต์ หรือ Digital Creative Solution ให้แก่องค์กรและบริษัทชั้นนำของประเทศไทย ผ่านการนำเอาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างสรรค์ พัฒนาและยกระดับธุรกิจในยุค “เศรษฐกิจดิจิทัล” พร้อมเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยไปสู่ยุค Metaverse โดยได้มีงานเปิดตัว D.Gizmo ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันอังคารที่ 28 ก.พ. 2566 ที่ผ่านมา

D.Gizmo เป็นหนึ่งในองค์กรผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร ทั้ง AR VR เกมออนไลน์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และสื่อ Interactive โดยจะเน้นเชื่อมต่อโลก “ดิจิทัล” เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของทุกคนในทุกขณะแบบไร้รอยต่อ ซึ่งในปัจจุบันทุกกิจกรรมในการดำเนินชีวิตของผู้คนก็ล้วนแล้วแต่มีความเป็นดิจิทัลแทรกอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน Social Media การสั่งอาหาร การซื้อสินค้าออนไลน์ การเล่นเกม ดูหนัง ฟังเพลง ท่องเที่ยว หรือแม้กระทั่งการศึกษา โดยที่ผ่านมาอาจจะมีหลายจุดที่ยังเชื่อมต่อประสบการณ์ได้ไม่สมบูรณ์ ซึ่ง D.Gizmo ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้จะเข้ามาช่วยเติมเต็มทุกช่องว่าง และทำให้พันธมิตรทุกฝ่ายรวมตัวกันทำงาน เกิดเป็นผลิตผลทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ที่มีความเชื่อมต่อเป็นระบบนิเวศที่ใหญ่ขึ้น หรือที่เรียกว่าการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล “Digital Economy” ซึ่งเศรษฐกิจดิจิทัลนี้จะเป็นกลไกตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตของประเทศไทยของเราต่อไป

“D.Gizmo เป็นการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญที่เคยให้บริการ Digital Creative Solution ให้กับอุตสาหกรรมของประเทศไทยอยู่แล้ว มารวมตัวกันเพื่อต่อยอดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ในการตอบโจทย์กับธุรกิจในสังคมยุคใหม่ที่ต้องการแรงขับเคลื่อนใหม่ๆ จากพลังเทคโนโลยีดิจิทัล การยกระดับธุรกิจต่างๆ เข้าสู่โลกดิจิทัลและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการผลักดัน ซึ่ง D.Gizmo ได้ผนึกกำลังร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพราะทีมงานทุกคนมีความเชี่ยวชาญและมีวิสัยทัศน์ตรงกัน D.Gizmo กับทางมหาวิทยาลัยจะแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและร่วมกันพัฒนาทั้งบุคลากรและนักศึกษา เพื่อผลักดันให้เกิด Ecosystem ของการนำเทคโนโลยี Web3.0 เข้ามาใช้ เช่น การมอบปริญญาบัตรในรูปแบบของ NFT ซึ่งมหาวิทยาลัยเราก็เป็นที่แรกของประเทศไทยที่ทำ “ดร.แพรว-ดาริกา ลัทธพิพัฒน์” ประธานกรรมการ D.Gizmo และ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระบุ

“ประเทศไทยเอง ทุกภาคส่วนได้เริ่มพัฒนาอย่างจริงจังเพื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดยนโยบายด้านส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลจะให้การส่งเสริมการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงธุรกิจ ดังนั้นการปรับตัวต่อยอดในด้านนี้เพื่อสร้าง Competitive Advantage ขององค์กรตัวเอง จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐด้วย ซึ่งหากองค์กรใดสนใจที่จะร่วมเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบนิเวศนี้ ผ่าน D.Gizmo ทางเรา และ พันธมิตร อาทิ D.OASIS, Garena Thailand และ Skooldio ก็พร้อมให้คำปรึกษา โดยเราพร้อมให้บริการให้คำปรึกษาอย่างรอบด้านทุกมิติเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยพัฒนาสู่อนาคต” ผศ.ดร.วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ กรรมการผู้จัดการ D.Gizmo กล่าวสรุป
กำลังโหลดความคิดเห็น