xs
xsm
sm
md
lg

ผู้เชี่ยวชาญชี้ปี 2023 Digital Disruption มาเร็วและแรง องค์กรเร่งสร้าง “ผู้นำยุคใหม่”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมพัฒนาคนในองค์กรชั้นนำเมืองไทยชี้ ปี 2023 Digital Disruption พลิกโฉมความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงกับการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ นับเป็นความท้าทายระดับสูงของทุกองค์กรต้องเร่งสร้าง “ผู้นำยุคใหม่” รับมือความผันผวนของโลกธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบทความวิจัยของ strategypeopleculture.com กับ 7 สิ่งท้าทายอุปสรรคก้าวขึ้นเป็นผู้นำ และ 8 แนวทางสร้างผู้นำยุคใหม่ “ADAPTIVE LEADERSHIP SERIES” กับการพัฒนาผู้นำฯ ที่จะนำองค์กรสู่ความสำเร็จ
 
ภก.คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด ผู้นำด้านการฝึกอบรมพัฒนาคนในองค์กรชั้นนำของไทย เผยว่า การเข้าสู่ปี 2023 นอกจากจะมีภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความไม่แน่นอนต่างๆ ทั่วโลกแล้ว ยังมี Digital Disruption มาสร้างความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงกับการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ ถือเป็นความท้าทายระดับสูงขององค์กรต้องเร่ง “สร้างผู้นำ (Leadership)” ที่เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน ควบคุมดูแลลูกทีม รวมทั้งบริหารผลลัพธ์ท่ามกลางพิษเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น แต่การสร้างผู้นำในยุคนี้ไม่ง่าย เพราะองค์กรยังยึดกับภาพผู้นำแบบเดิมๆ ซึ่งบทความวิจัยของ strategypeopleculture.com มี 7 สิ่งท้าทายที่เป็นอุปสรรคต่อการก้าวเป็นผู้นำฯ คือ 1. Facilitating Change ผู้นำเกิดปัญหาด้านการปรับตัวไม่สามารถรับมือกับสภาวะแวดล้อม กระบวนการทำงาน
 
2. Building Self Confident ไม่สามารถสร้างความมั่นใจในตนเองได้ ไม่กล้าที่จะเสี่ยงลงมือทำสิ่งใหม่ ๆ 3. Keeping a pulse on your remote or hybrid team ผู้นำมีปัญหาการติดตามงาน หรือประสานงานร่วมกับลูกทีม 4. Maintaining motivation and focus ผู้นำเกิดความเหนื่อยล้า หมดแรงจูงใจเพราะการทำงานและพนักงานเปลี่ยนไป 5. Lack of communication วิกฤตโลกการทำงานเปลี่ยนไป สิ่งสำคัญ “การสื่อสาร” หัวหน้าและลูกทีมต้องเข้าใจกัน 6. Employee mental health management หัวหน้าต้องบริหารทีมโดยเฉพาะด้านจิตใจ 7. Handling Conflicts and managing internal politics หัวหน้าต้องเปลี่ยนวิกฤตการเมืองในองค์กรให้เป็นโอกาสและแรงผลักดันเชิงบวก

จากความผันผวนของโลกธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล ถึงเวลาแล้วที่องค์กรต้องมุ่งพัฒนา “ผู้นำยุคใหม่” หรือ “Adaptive Leadership” ผู้นำที่ยืดหยุ่น พร้อมปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยบริษัท บียอนด์ฯ ได้จัดโปรแกรม “ADAPTIVE LEADERSHIP SERIES” ผู้นำยุคใหม่ที่จะนำองค์กรประสบความสำเร็จ มี 8 แนวทางที่จะช่วยยกระดับ สร้างผู้นำยุคใหม่ พร้อมก้าวข้ามอุปสรรคสำคัญขึ้นเป็นผู้นำในองค์กร ดังนี้

1. AGILITY มีความคล่องตัว ปรับตัวไว และกระตือรือร้น สอดรับโลกการทำงานยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง และความรวดเร็วด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
2. DISRUPTIVE มีความพร้อมในการรับมือกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามาแทรกในการทำงานขององค์กรยุคใหม่ โดยสามารถเรียนรู้และประยุกต์สิ่งเหล่านี้ให้กลายเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ แก่องค์กรได้
3. ATTITUDES ทัศนคติของ “คนยุคใหม่” ที่พร้อมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับอาชีพและคุณภาพชีวิตของตนเอง รวมถึงการสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร
4. PERSONALIZATION การมีลักษณะเฉพาะของบุคคล อัตลักษณ์ที่โดดเด่น พร้อมเป็นตัวอย่างที่ดีด้านการสร้างภาวะผู้นำให้แก่ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม
5. TECHNOLOGY “ผู้นำด้านเทคโนโลยี และรู้เท่าทันเทรนด์ธุรกิจ” เป็นผู้ที่นำเทคโนโลยีฯ เข้ามาผสมผสานกับกระบวนการทำงาน เพื่อเกิด New Way of Working ให้กับคนในองค์กร
6. INNOVATION “ผู้นำด้านนวัตกรรม” ไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่ยึดติดกับกรอบความคิดเดิม และค้นหาวิธีการที่ดีสุดในการพัฒนาองค์กร
7. LIVE WELL BEING เรียนรู้วิธีสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว สร้างสุขภาวะที่ดีอย่างแท้จริง รู้วิธีการผ่อนคลายทั้งกายและใจ เพื่อให้งานเกิดผลลัพธ์สูงสุด
8. EMPATHY ผู้นำที่มีจิตใจเป็น “ผู้ให้” มีความจริงใจกับเพื่อนร่วมงานและผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา พร้อมให้ Feedback และแนวทางพัฒนาที่ถูกต้องและตรงไปตรงมา

ทั้งนี้ การสร้าง ADAPTIVE LEADERSHIP ผู้นำยุคใหม่ จะถูกพัฒนาด้วยกระบวนการฝึกอบรมผ่าน Framework ที่ได้มาตรฐาน ไม่ได้แค่เรียนรู้อยู่ในห้องสัมมนา แต่เป็นการผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมถึงกลยุทธ์การเรียนรู้ 70:20:10 ที่ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้จากหลักสูตร (10) การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน โดยได้รับคำแนะนำจากหัวหน้าหรือพี่เลี้ยงภายในองค์กร (20) และเรียนรู้ผ่านการทำงานจริง จากการทำโครงการ (70) โดยจะถูกนำมาร้อยเรียงเป็นเส้นทางพัฒนาการเรียนรู้ (The new way of Learning employee) ที่ได้มาตรฐาน เช่น Assessment วัดกระบวนความคืบหน้าของ Competency ก่อนเข้าเรียนจริง การเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่าน Online Learning การเรียนทางไกลผ่าน Virtual Class ที่สะดวกและยืดหยุ่น รวมถึงการนำเสนอสิ่งที่ได้พัฒนาพร้อมผลงานให้ผู้บริหารรับทราบหลังจบโครงการ
“ด้วยการเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจที่เกิดขึ้น การพัฒนาผู้นำแบบเดิมใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้ว โปรแกรม ADAPTIVE LEADERSHIP SERIES พัฒนาผู้นำยุคใหม่นี้จะช่วยปิด Competency Gap ของพนักงานในองค์กรได้จริง และพร้อมเป็นตัวเลือกที่ได้มาตรฐานให้กับองค์กรทั่วประเทศที่ต้องการพัฒนาผู้นำยุคใหม่เพื่อเข้ามาเป็นหัวใจสำคัญในธุรกิจยุคดิจิทัลนี้” ประธานกรรมการบริหารกล่าวในท้ายสุด


กำลังโหลดความคิดเห็น