xs
xsm
sm
md
lg

กลุ่มทรูโชว์ศักยภาพร่วมสนันสนุนงานสัมมนาระดับภูมิภาค “MIT Media Lab Southeast Asia Forum”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กลุ่มทรูร่วมสนับสนุนงานสัมมนาระดับภูมิภาค “MIT Media Lab Southeast Asia Forum” พร้อมร่วมแบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี AI ซึ่งเน้นการทำงานร่วมกันระหว่างคนและเทคโนโลยียุคปัจจุบันหรือในอนาคต ตั้งเป้าขยายความร่วมมือทั้งในด้านธุรกิจ การพัฒนาโซลูชัน และสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร เพื่อสรรค์สร้างนวัตกรรมระดับแนวหน้าให้แก่ผู้ประกอบการเทคและสตาร์ทอัปประเทศไทยอย่างเต็มที่

นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า การนำเทคโนโลยี AI มาทำงานร่วมกับคนอย่างกลมกลืน จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ทั้งในแง่ของการลดต้นทุน ตลอดจนการสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ เนื่องจาก AI มีความสามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลในเวลาอันรวดเร็ว จึงแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อหาคำตอบที่ถูกต้องและเหมาะสมอย่างรวดเร็วเช่นกัน ซึ่งอีกไม่กี่ปีข้างหน้า AI จะก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจในทุกมิติ"

ยกตัวอย่างธุรกิจที่กำลังจะเริ่มนำ AI มาใช้ ได้แก่ ธุรกิจด้านสุขภาพ ธุรกิจค้าปลีก และอุตสาหกรรมการเกษตรอัจฉริยะ นอกจากนี้ เทคโนโลยี AI ยังเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างมากอีกด้วย เห็นได้จากนวัตกรรมการเชื่อมโยงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในบ้านกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่จะช่วยเพิ่มความสบายแก่ผู้อยู่อาศัย จึงอาจส่งผลให้ไลฟ์สไตล์คนยุคดิจิทัล ทั้งการทำงาน ความบันเทิง และการเรียนรู้พลิกโฉมไปจากเดิม อย่างไรก็ตาม การสร้างนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์กับสังคมจริงๆ นั้น มาจากการทำงานร่วมกันระหว่างคนและเทคโนโลยีอย่างลงตัว โดยเทคโนโลยีเป็นส่วนสนับสนุน คนและกระบวนการมีส่วนสำคัญยิ่งกว่า

"ในการที่จะทำให้นวัตกรรมนั้นเกิดคุณค่าหรือไม่ ทรูจึงทำงานร่วมกับแพทย์ เกษตรกร ผู้ค้าปลีก และผู้เชี่ยวชาญจากทุกสาขาอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกันสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้ประเทศ รวมทั้งคนยังมีความรู้สึกและวิเคราะห์เรื่องต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้งกว่า AI ดังนั้น การสร้างระบบที่คนและ AI ทำร่วมกันจึงเป็นแนวทางที่ทรูเชื่อและทำเสมอมา"

ทั้งนี้ การสนับสนุนงานสัมมนาระดับภูมิภาค “MIT Media Lab Southeast Asia Forum” ยังเน้นย้ำถึงความพร้อมด้านระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจรของทรูที่มีส่วนสำคัญในการยกระดับวงการเทคและสตาร์ทอัปไทย และแสดงถึงศักยภาพความสามารถของคนไทยและประเทศไทยต่อสายตาคนทั่วโลกที่มาร่วมงาน

ไม่ว่าจะเป็นทรู ดิจิทัล พาร์ค : ศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัปที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน รองรับการจัดงานสัมมนาระดับนานาชาติ ควบคู่กับ การเสริมสร้างเทคคอมมูนิตีของไทย ด้วยความแข็งแกร่งของระบบนิเวศครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการเทคและสตาร์ทอัปที่พร้อมเชื่อมโยงให้คนในแวดวงเทคและสตาร์ทอัปไทย และเหล่าผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มของทรู : โดยเฉพาะเครือข่ายอัจฉริยะ ทรู 5G ไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตจากทรูออนไลน์ ผลิตภัณฑ์และบริการจากทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ที่นับเป็นระบบนิเวศสำคัญอันเอื้อให้เกิดเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าที่สามารถทำงานและเชื่อมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การวิจัยและการศึกษา : สานต่อพันธกิจของทรูในการส่งเสริมนวัตกรรมและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี โดยงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลก เพื่อสร้างความเชื่อมโยงที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นระหว่างการวิจัย การเรียนรู้ การเสริมสร้างศักยภาพ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชั้นนำทางธุรกิจ


กำลังโหลดความคิดเห็น