xs
xsm
sm
md
lg

MEA ร่วมมือ SCG ลงนาม MOU โครงการพัฒนาธุรกิจการให้บริการ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2565) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาธุรกิจการให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ระหว่าง MEA กับ บริษัท เอสซีจี ลีฟวิง แอนด์ เฮาส์ซิง โซลูชัน จำกัด เพื่อพัฒนาและขยายตลาดการให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในกลุ่มบ้านพักอาศัย และกลุ่มอาคารขนาดใหญ่ ตลอดจนพัฒนารูปแบบธุรกิจและบริการของโครงการให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด ซึ่งมี MEA และ SCG เป็นผู้ให้บริการ โดยมีนางสาวภัทรา สุวรรณเดช นายสถิตย์ พงศธรวิบูลย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA และคณะผู้บริหาร ร่วมงาน ณ โถงรับรอง สำนักงานใหญ่ 2 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ บางซื่อ

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความมุ่งมั่นในการส่งมอบพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองการใช้พลังงานทดแทนตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท เอสซีจี ลีฟวิง แอนด์ เฮาส์ซิง โซลูชัน จำกัด พัฒนารูปแบบธุรกิจ และการให้บริการด้านระบบโซลาร์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ตลอดจนขยายตลาดการให้บริการให้ครอบคลุม ทั้งกลุ่มบ้านอยู่อาศัย กลุ่มธุรกิจ และกลุ่มอุตสาหกรรม รวมไปถึงร่วมกันพัฒนาสินค้า และบริการอื่น เช่น การบริหารจัดการพลังงาน EV Home Charger เพื่อเพิ่มโอกาส ให้ประชาชนและภาคอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในการผลิต และใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น เป็นการช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศชาติจากการลดการนำเข้าเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ให้กลายเป็น พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ด้านนายนิธิกล่าวเพิ่มเติมว่า SCG มุ่งเน้นหลัก ESG (Environmental, Social, Governance) เป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่จะทำให้เป้าหมายนี้บรรลุผลได้คือการผลักดันสินค้าและบริการด้านพลังงานสะอาด อย่าง ‘เอสซีจี โซลาร์รูฟ โซลูชัน’  ซึ่งต่อยอดและพัฒนามาจากการที่เอสซีจีเป็นผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญด้านหลังคามาอย่างยาวนาน  เล็งเห็นว่าต่อไปหลังคาจะไม่ได้เป็นแค่หลังคาบ้าน แต่จะเป็นหลังคาที่ผลิตพลังงานได้ จึงผลักดันและต่อยอดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเต็มรูปแบบ 
กำลังโหลดความคิดเห็น