xs
xsm
sm
md
lg

แปะไว้ติดข้างฝา นโยบายชัชชาติ 214 ข้อ นับจากนี้ 4 ปี ทำได้จริงหรือขายฝัน?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เช็กลิสต์นโยบายยาวเหยียด 214 ข้อของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่ 17 "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" นับจากนี้ไปจน 4 ปี จะทำได้จริงหรือขายฝัน?

จากกรณีที่การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา พบว่านายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีต รมว.คมนาคม ผู้สมัครอิสระ ได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 17 ด้วยคะแนนกว่า 1.3 ล้านคะแนน กลายเป็นที่คาดหวังว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในมหานครแห่งนี้

ข้อมูลในเว็บไซต์ https://www.chadchart.com/policy ณ ช่วงที่หาเสียงเลือกตั้ง ระบุว่า "นโยบายของชัชชาติ คัดสรรกลั่นกรองจากปัญหาจริงของชาวเมืองกรุง ผ่านอาสาสมัครและการเข้าพื้นที่พบกับคนที่อยู่อาศัยทั่วกรุงเทพฯ อยู่บนรากฐานของข้อมูลสถิติที่เป็นวิทยาศาสตร์ คิดสร้างสรรค์ร่วมกับนักวิชาการชั้นแนวหน้าจากหลายสถาบันการศึกษา และพร้อมที่จะลงมือดำเนินการได้ทันทีด้วยฝีมือของผู้บริหารคุณภาพ"

สำหรับนโยบายของนายชัชชาติ มีทั้งหมด 214 ข้อ ได้แก่

1. กรุงเทพฯ ต้องสว่าง

2. กรุงเทพฯ พื้นที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง (สตรีทโชว์)

3. เพิ่มรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียว

4. พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลพื้นที่จุดเสี่ยงความปลอดภัย (BKK Risk Map)

5. ทบทวน BRT เพื่อพิจารณาการดำเนินโครงการ

6. ท่าเรือเข้าสะดวก ออกสบาย เชื่อมต่อปลอดภัย

7. พิจารณาเดินเรือ เพิ่มตัวเลือกเชื่อมต่อการเดินทาง

8. รถไฟฟ้าสายสีเขียว ประชาชนต้องได้ประโยชน์สูงสุด

9. หน่วยงาน กทม.เข้าใจ สนับสนุนความเท่าเทียม และยอมรับความหลากหลายทางเพศ

10. จัดทีม 'นักสืบฝุ่น' ศึกษาต้นตอ PM 2.5

11. ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน

12. ดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ที่ปล่อยมลพิษ

13. สนับสนุนให้เกิด ecosystem รถพลังงานไฟฟ้า

14. สร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) เพื่อการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบาย

15. นำร่องพัฒนาคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย

16. ป้ายรถเมล์มีข้อมูลและสว่างปลอดภัยทุกป้าย

17. จัดตั้ง Command Center บริหารจราจรร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

18. ให้การศึกษา พัฒนานักเรียนสู่พลเมืองโลก

19. บริหารจัดการจราจรด้วยระบบอัจฉริยะ (ITMS) เพื่อบริหารจัดการจราจรทั้งโครงข่ายและกวดขันวินัยจราจร

20. พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.

21. เทศกิจผู้ช่วยจราจร

22. ลดรถ ลดติด ด้วยจอดแล้วจร

23. เสริมศักยภาพสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา หาความเป็นไปได้เพิ่มสะพานใหม่

24. รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด

25. ประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในโครงการของ กทม.

26. กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม.

27. ทุกถนน ซอย มีทางเดิน-ปั่นสะดวก เชื่อมขนส่งสบาย ลดการใช้รถ

28. เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ

29. อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตัวช่วยด้านเทคโนโลยีสำหรับคนกรุงเทพฯ

30. ออกแบบเรื่องราวให้เมือง ผ่าน digital experience economy

31. สร้างซ่อมดี เพื่อทางเท้าคุณภาพและคงทน

32. ขยายระบบการติดตามและแจ้งเตือนฝุ่นสู่ระดับแขวง 1,000 จุด

33. ทางตัดผ่านใหม่ต้องเรียบเสมอทางเท้า

34. ลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณ Low Emission Zone

35. นำร่อง covered walkway หลังคาทางเดินกันเปียกกันร้อนในจุดเชื่อมต่อ

36. ดึงอัตลักษณ์ สร้างเศรษฐกิจ 50 ย่านทั่วกรุงเทพฯ

37. ตรวจจับรถควันดำจากต้นตอ

38. ส่งเสริมให้ผู้ค้าแผงลอยมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

39. สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าแผงลอย ภาคประชาชน และเอกชนในพื้นที่ ช่วยดูแลพื้นที่การค้า

40. ขึ้นทะเบียนผู้ค้าแผงลอย พร้อมติดตามการดำเนินการ

41. เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอย

42. หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center)

43. ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมิน ผอ.เขต และผู้ว่าฯ กทม.

44. สร้างการสื่อสารสองทางระหว่าง กทม.และประชาชนผ่านสภาคนเมืองประจำเขต

45. พัฒนาแพลตฟอร์มรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย

46. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณ กทม. (participatory budgeting)

47. สภาเมืองคนรุ่นใหม่

48. พัฒนาพื้นที่ปลอดฝุ่น (BKK Clean Air Area) ด้วยต้นไม้สำหรับพื้นที่เปิด ด้วยเครื่องฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ปิด

49. ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง

50. พยากรณ์ แจ้งเตือน ป้องกันฝุ่น PM 2.5

51. เปิดเผยข้อมูลศักยภาพสูงของ กทม. (Open Bangkok)

52. พัฒนาแบบจำลองเสมือนกรุงเทพฯ (Digital Twin) เพื่อใช้วางแผนและแก้ปัญหาเมือง

53. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างครอบคลุมทั้งของ กทม.และกรุงเทพธนาคม

54. วิเคราะห์ข้อมูลเมือง ต่อยอดสู่การแก้ไขปัญหา

55. เปรียบเทียบต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างภายใน กทม.

56. ลดเสี่ยงโกงผ่านความร่วมมือภาคีเครือข่ายประชาชน

57. รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม.ผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟีฟองดูว์

58. ย้ายระบบราชการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนขึ้นสู่ระบบออนไลน์

59. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำการพัฒนาเมือง

60. วางแผนแนวคิดเมืองใหม่ที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ชานเมือง

61. ปรับปรุงข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองและการควบคุมอาคารให้ทันสมัย

62. ส่งเสริมแนวคิดการจัดรูปที่ดินในบริเวณที่เหมาะสม

63. เรียนฟรี ชุดฟรี ไม่มีเก็บเพิ่ม

64. โรงเรียนเป็นแหล่งโภชนาการที่มีคุณภาพให้กับเยาวชนทั้งมื้อเช้าและมื้อกลางวัน

65. After School Program เรียน เล่น หลังเลิกเรียน

66. เปิดโรงเรียนวันหยุดเป็นพื้นที่กิจกรรม พื้นที่การเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชน

67. ยกระดับห้องแล็บคอมพิวเตอร์ทุกโรงเรียนให้ทันสมัยและเพียงพอ

68. พัฒนาฟรี Wi-Fi ทุกโรงเรียน รองรับการสอนผ่านสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ และการสืบค้นข้อมูล

69. ร่วมกับเอกชนในการจัดหาแท็บเล็ตให้นักเรียนใช้ โดยเฉพาะในช่วงการ study from home

70. คืนครูให้นักเรียน ลดภาระงานเอกสารด้วยเทคโนโลยี

71. เพิ่มสวัสดิการครูให้เหมาะสม

72. เพิ่มครูผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ช่วยครู สำหรับวิชาเฉพาะทาง เช่น ภาษา เทคโนโลยี

73. ปรับหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับการสอน ลดภาระการทำเอกสาร

74. Digital Talent ผู้ช่วยด้านเทคโนโลยีให้กับคุณครู

75. ขอดูภาพจากกล้อง CCTV ออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็ว

76. ยกระดับคุณภาพกล้องวงจรปิด ป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก

77. กำหนดค่ามาตรฐานความสว่างป้ายโฆษณา

78. ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย

79. พัฒนาบัญชีอุปกรณ์ในการเผชิญเหตุสาธารณภัยฉุกเฉินระดับย่าน

80. เพิ่มประปาหัวแดง โดยเฉพาะเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่น

81. จัดหายานพาหนะเพื่อดับเพลิงในที่คับแคบ

82. พัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานสาธารณภัย

83. พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลแบบก่อสร้างและแปลนอาคารสนับสนุนการเผชิญเหตุให้มีประสิทธิภาพ

84. ดำเนินการเชิงรุกในการตรวจสอบอาคารเก่าและอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย

85. ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเชิงรุก

86. ผลักดันการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านการบรรเทาสาธารณภัย

87. ซ้อมการเผชิญเหตุให้ครอบคลุมทุกระดับ ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่

88. ใช้ CCTV กวดขันวินัยจราจร

89. ตรวจสอบและปรับปรุงทางข้ามทั้งกรุงเทพฯ ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย

90. ปลูกฝังจิตสำนึก ส่งเสริมการสร้างระเบียบ กวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวด

91. ลดความเร็ว ลดความเสี่ยง ในย่านชุมชนและถนนสายรอง

92. พนักงาน กทม.ตรวจสอบความพร้อมใช้สาธารณูปโภคเมืองเชิงรุก

93. กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

94. รณรงค์สิทธิและระเบียบวินัยพลเมืองในเรื่องจราจร ความสะอาด คอร์รัปชัน สิ่งแวดล้อม

95. พัฒนาโรงเรียน 3 ภาษา สอนผ่านหลักสูตรไทย ต่างประเทศและเทคโนโลยีเพื่อการทำงาน

96. สร้างเครือข่ายร่วมกับภาคเอกชน โครงการพี่สอนน้องนอกเวลาเรียน

97. โรงเรียนประสิทธิภาพสูงด้วย open data

98. พัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วยแนวคิด 'โรงเรียนแห่งการเรียนรู้' (Learning School)

99. พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน

100. ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ

101. ส่งเสริมหลักสูตร คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น สำหรับเด็กช่วง 0-8 ขวบ

102. จัดหารุกขกรมืออาชีพดูแลต้นไม้ประจำเขต

103. พัฒนาห้องสมุดและห้องการเรียนรู้เคลื่อนที่

104. สายสื่อสารลงดินไม่ซ้ำซ้อน สะท้อนต้นทุน ไม่กระทบประชาชน

105. จุดจอดจักรยานคุณภาพ ปลอดภัย ทุกจุดเชื่อมต่อขนส่ง

106. แจ้งปัญหาวินฯ ผ่านแพลตฟอร์มฟองดูว์

107. โปร่งใส ไม่ส่วย

108. สวน 15 นาที ทั่วกรุง

109. สนับสนุนการแปลงที่ของประชาชนและเอกชนให้เป็นพื้นที่สีเขียว

110. เพิ่มเวลา เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก เพิ่มการเข้าถึงสวนและพื้นที่สาธารณะ

111. จัดทำงบประมาณแบบเริ่มจากศูนย์ (zero-based budgeting)

112. พิจารณาให้นำสัตว์เลี้ยงไปออกกำลังกายในสวน กทม.ได้

113. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อประโยชน์คนกรุงเทพฯ

114. พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่

115. ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน

116. 12 เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงเทพฯ

117. ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

118. กรุงเทพฯ มั่นใจ ปลอดภัยโควิด

119. ห้องสมุดออนไลน์ (e-Library) อ่านอีบุ๊กได้จากทุกที่

120. เพิ่มฟังก์ชันให้ห้องสมุดเป็น Co-working Space

121. จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กทม. (กรอ.กทม.)

122. ฝึกอาชีพพัฒนาทักษะยุคใหม่ตอบโจทย์ตลาดงาน

123. ขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผ่านการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกรุงเทพฯ

124. ตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขต

125. จัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง ทุกมุมเมืองเป็นพื้นที่ศิลปะ

126. เปลี่ยนศาลาว่าการและลานคนเมือง สู่พิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพฯ และพื้นที่สร้างสรรค์

127. แพลตฟอร์มรวบรวมพื้นที่สร้างสรรค์กรุงเทพฯ

128. วิชาศิลปะนอกห้องเรียน ส่งเสริมความคิด ความสร้างสรรค์ ผ่านแนวร่วมศิลปินทั่วกรุง

129. ขยายโอกาส ขยายช่องทาง ให้กับสินค้าสร้างสรรค์กรุงเทพฯ (MIB: Made in Bangkok)

130. พื้นที่สาธารณะอเนกประสงค์ทั่วกรุง

131. งานศิลป์จากหอศิลป์กรุงเทพฯ สู่พื้นที่สาธารณะทั่วกรุง

132. ชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging)

133. คลังปัญญาผู้สูงอายุ

134. สายด่วน 1555 รองรับการใช้งานภาษามือ

135. ขยายขีดความสามารถของโรงเรียนและศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. ให้สามารถดูแลและฝึกทักษะคนพิการได้

136. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประจำชุมชน ประจำเขต

137. ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงตลอดช่วงชีวิต

138. จัดระเบียบสัตว์จร แก้ปัญหาผ่านการจัดการอย่างเป็นระบบ

139. เปิดบ้านอุ่นใจ ที่ปลอดภัยของคนไร้บ้าน

140. รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานให้คนไร้บ้าน ผ่านการตรวจสอบสิทธิและสวัสดิการ

141. จัดระบบความช่วยเหลือคนไร้บ้านให้มีประสิทธิภาพ

142. ช่วยหางาน สร้างรายได้ สร้างความมั่นคง

143. จัดทำฐานข้อมูลห้องเช่าราคาถูก (housing stock)

144. จัดชุดปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานในเมือง

145. สร้างต้นแบบการแยกขยะ ต่อยอดให้การแยกขยะระดับเขตสมบูรณ์ครบวงจร

146. สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง

147. มุ่งเน้นแยกขยะต้นทางและขยะเปียกจากองค์กรแบบมุ่งเป้า

148. พัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม

149. รถขยะไซส์เล็ก เข้าใจเมือง เข้าถึงบ้าน

150. ขยายโครงการโรงพยาบาล 10,000 เตียง

151. สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวคิดบ้านมั่นคง

152. ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข เพิ่มการรักษา เพิ่มเวลา เพิ่มทรัพยากร

153. ศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ

154. หมอถึงบ้าน ผ่าน Telemedicine

155. Mobile Medical Unit รถสุขภาพเชิงรุก ตรวจถึงชุมชน

156. เร่งรัดผลักดันการก่อสร้าง และศึกษาการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ให้ครอบคลุม

157. คาร์บอนคุมได้ กทม.ปลอดคาร์บอน (BMA Net Zero)

158. สะพานลอยปลอดภัย มั่งคงแข็งแรง

159. ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) ผลักดัน Hi-Tech และ Hi-Touch

160. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัย โดยสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย

161. ส่งขยะคืนสู่ระบบ

162. เพิ่มสวัสดิการพนักงานเก็บและขนขยะ

163. ห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (housing incubator)

164. กำหนดหน้าที่ และเป้าหมายของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขตและระดับจังหวัด

165. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับเขต

166. ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที

167. แก้ปัญหาพื้นที่ต่ำ 50 เขต

168. ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.

169. กวดขันจับ/ปรับ การทิ้งขยะลงแหล่งน้ำอย่างจริงจัง

170. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (onsite treatment)

171. มุ่งเป้าติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียต้นทาง

172. เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู

173. ถอดบทเรียนโควิด-19 ไม่ผิดพลาดซ้ำสอง

174. ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ

175. การรักษาและส่งตัวผู้ป่วยไร้รอยต่อ ด้วยการบูรณาการข้อมูล

176. เพิ่มจำนวน Excellent Center และยกระดับศูนย์เวชศาสตร์เขตเมือง

177. เพิ่มแก้มลิงธรรมชาติ พื้นที่รับน้ำให้กรุงเทพฯ

178. ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ฟันหลอคันกั้นน้ำริมแม่น้ำ และคลองสายหลัก

179. ทบทวนแผนการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน

180. BBKK Trail เส้นทางวิ่งดี ออกกำลังกายดี = เดินได้ดี

181. พัฒนาโอกาสและศักยภาพในตลาด กทม.

182. ใบอนุญาตตามประเภทกิจกรรม Function-based License

183. เปิดข้อมูลการเดินทางในกรุงเทพฯ ให้เป็นสาธารณะ

184. น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย ฟรี ทั่วกรุง

185. สร้างลิฟต์รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สองฝั่งถนนครบทุกสถานี

186. กำกับดูแลและเร่งคืนผิวจราจรการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อการจราจรที่คล่องตัว

187. ปรับเงื่อนไขทุนเอราวัณ เพิ่มโอกาสสร้างครู กทม.

188. ส่งเสริมการออมและเข้าถึงแหล่งเงินทุนตั้งแต่ระดับครอบครัวถึงระดับชุมชน

189. พิจารณาเพิ่มศูนย์สร้างสุขทุกวัย เพิ่มกิจกรรมให้คนกรุงเทพฯ

190. เซ็นเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกุญแจ

191. ทบทวนแผนการก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ ความคุ้มค่าการลงทุน และประสิทธิภาพการแก้ปัญหาน้ำท่วม

192. ทบทวนแผนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียรวม และ เชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสียที่มีอยู่เดิม

193. แจ้งเตือนฝนตกล่วงหน้าแม่นยำ

194. ห้องน้ำสาธารณะที่ดีในพื้นที่สาธารณะ

195. ตัดถนนย่อยตามผังเมือง เพิ่มความคล่องตัวของรถและโอกาสในการมีรถเมล์สายรอง

196. พัฒนาป้ายท่องเที่ยวทั่วกรุงเทพฯ ขนาดเหมาะสม ข้อมูลถูกต้อง

197. นำร่องผ้าอนามัยฟรี

198. นำร่องสร้างห้องปั๊มนม-ให้นมในสถานที่ของ กทม.

199. วิชาชีพเลือกเสรีสำหรับนักเรียน

200. หลักสูตรการเรียนรวม คือการศึกษาสำหรับทุกคน

201. กทม.สร้างแนวทางรับดูแลโครงสร้างพื้นฐาน หมู่บ้านและคอนโดฯ เก่า

202. สนับสนุนศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในกรุงเทพฯ

203. ผู้ว่าฯ เที่ยงคืน สนับสนุนการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจกลางคืน

204. แจกอาหาร ก้าวผ่านวิกฤต เปิดครัวกลางที่โรงเรียนหรือชุมชนผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชน

205. เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี

206. ตลาด กทม.ออนไลน์

207. สร้างย่านจักรยาน เดินทางได้ทั่วด้วยการปั่น (Bicycle Corridor)

208. เด็ก กทม.เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น

209. ลดฝุ่น ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการปรับปรุงเครื่องยนต์เก่า

210. ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กทม.

211. ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน

212. สนับสนุนรถรับส่งคนพิการ

213. ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม.

214. บัตรคนพิการ จุดเดียวจบ ทุก รพ.สังกัด กทม.
- ไม่ต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว

หนึ่งในนโยบายที่น่าจับตามอง คือ รถไฟฟ้าสายสีเขียว ที่สมัยผู้ว่าฯ กทม.คนก่อนได้ผลักดันร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ที่รับโอนมาจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และเกิดหนี้สินขึ้นมายังกระทรวงมหาดไทย โดยขยายระยะเวลาร่วมลงทุนเพิ่มเติมจากสิ้นสุดปี พ.ศ. 2572 เป็น พ.ศ. 2602 เพื่อแลกกับเอกชน (กลุ่มบีทีเอส) รับภาระหนี้เงินกู้ 44,429 ล้านบาท อัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน 65 บาท

นโยบายของนายชัชชาติ จะหารือร่วมกับ รฟม.ในฐานะผู้กำกับดูแลรถไฟฟ้าส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ เพื่อหาทางออกร่วมกันเกี่ยวกับรถไฟฟ้าในการกำกับดูแลทั้งหมดของ กทม.ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดอยู่กับประชาชนและเป็นธรรมกับเอกชน เพื่อลดความซ้ำซ้อน ลดค่าแรกเข้าและลดค่าโดยสารลง อีกทั้งจะศึกษาสัญญาทุกฉบับ สรุปรายละเอียดของปัญหาในทุกมิติในทุกสัญญา เปิดรายละเอียดของสัญญา และหาแนวทางดำเนินการตามกรอบของข้อสัญญา เพื่อให้การดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวนั้นโปร่งใส ถูกต้อง และหาทางลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าให้ได้มากที่สุด

นอกจากนี้ จะทบทวนรถเมล์ด่วนพิเศษ BRT (สาทร-ราชพฤกษ์) เพื่อพิจารณาการดำเนินโครงการ มีอยู่ 2 ทางเลือก คือ ยกเลิกรถเมล์ BRT แต่เดินรถเมล์พลังงานไฟฟ้า (EV) ปรับอากาศชานต่ำ เพื่อทดแทนเส้นทางเดิม เพื่อให้ผู้โดยสารกลุ่มเดิมต้องไม่ได้รับผลกระทบจากการหยุดให้บริการ จะได้ช่องจราจรบนถนนสายหลักคืน ลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะต้องจ่ายให้กับการดำเนินการ BRT ในอนาคต แต่หากดำเนินการต่อ รถให้บริการถี่ขึ้น รถให้บริการมากขึ้น รอรถไม่นาน และมีสถานีให้ขึ้น-ลงมากขึ้น โดยใช้ทุนน้อยกว่าปัจจุบัน ออกแบบให้เหมาะสม ขนาดไม่ใหญ่เข้าถึงง่าย เพื่อให้สถานีถี่ขึ้น เพิ่มรถรูปแบบชานต่ำ พลังงานไฟฟ้า ปรับราคาให้ถูกลง จากการลดค่าบริหารจัดการ

- ทบทวนโครงการอุโมงค์ยักษ์

นอกจากนี้ การก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์หลายโครงการ ล่าสุดเมื่อเดือน ม.ค. 2565 ที่ผ่านมาเพิ่งมีการอนุมัติโครงการเพิ่มเติมจากคณะรัฐมนตรี เช่น โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรี วงเงิน 6,000 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ วงเงิน 1,700 ล้านบาท จากสถิติพบว่าในช่วงตลอด 13 ปี กทม.ลงทุนงบประมาณด้านการป้องกันน้ำท่วมและระบบบริหารจัดการน้ำเป็นจำนวนเงินสูงกว่า 7 หมื่นล้านบาท

นโยบายของนายชัชชาติก็คือ กทม. และสำนักการระบายน้ำ ต้องมีการประเมินประสิทธิภาพตลอดจนความคุ้มค่าของโครงการอุโมงค์ระบายน้ำที่ดำเนินการอยู่เดิม และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ตลอดจนทบทวนการออกแบบและผลักดันโครงการในอนาคตถึงความเหมาะสมและความสามารถที่จะรับมือเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ ของ กทม.
กำลังโหลดความคิดเห็น