xs
xsm
sm
md
lg

MEA จัดประชุมชี้แจงโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินถนนหลังสวน-สารสิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (21 ธันวาคม 2564) นายธงชัย สิริจรรยาพงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานงานประชุมชี้แจงโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการถนนหลังสวน และถนนสารสิน โดยมีผู้แทนจากองค์กร และหน่วยงานภาคธุรกิจต่างๆ ในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดแผนดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์
 
ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า ตามที่ MEA ได้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล เร่งดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินมาอย่างต่อเนื่องนั้น ล่าสุด MEA จะดำเนินโครงการบนถนนหลังสวน (ถนนเพลินจิต ถึง ถนนสารสิน ระยะทาง 1.3 กิโลเมตร) และถนนสารสิน (ถนนราชดำริ ถึง ถนนวิทยุ ระยะทาง 0.8 กิโลเมตร) รวมระยะทาง 2.1 กิโลเมตร เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 คาดว่าจะสามารถรื้อถอนเสาไฟฟ้าได้ในปี 2566 โดย MEA จะดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 05.00 น. ของทุกวันเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งผลกระทบต่อการจราจร
 
ในด้านการก่อสร้างของโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน งานก่อสร้างฐานอุปกรณ์และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า งานลากสายไฟฟ้าใต้ดิน และการเปลี่ยนระบบการจ่ายไฟจากสายอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานครั้งนี้จะช่วยพัฒนาเสถียรภาพ และความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง และเป็นการเตรียมพร้อมรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าของภาคธุรกิจและหน่วยงานเอกชนในพื้นที่ในอนาคต รวมถึงช่วยเสริมสร้างทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครให้มีความสวยงาม ตลอดจนช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้แสดงความคิดเห็น พร้อมให้ข้อมูลสำคัญ เพื่อให้ MEA ได้นำมาพิจารณาปรับปรุงแผนงานให้มีความเหมาะสม และส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด
 


กำลังโหลดความคิดเห็น