xs
xsm
sm
md
lg

MEA และภาคี เดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสาร ถนนเทพรักษ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายทวีศักดิ์ สมานสิน ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางเขน MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยนางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ ผู้อำนวยการเขตบางเขน นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร และผู้ประกอบการสายสื่อสาร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารให้เป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานของ MEA บริเวณถนนเทพรักษ์ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบ โดยให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมเจ้าของสายสื่อสารในพื้นที่ดำเนินการรื้อสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานกีดขวางออก และปรับปรุงสายสื่อสารให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อร่วมกันแก้ไขดูแลป้องกันปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง ภูมิทัศน์สวยงาม สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน เป็นตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงาน กสทช. เร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการจัดระเบียบสายสื่อสารตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่ ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ครอบคลุมทั้ง 18 ที่ทำการเขต ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสารรูปแบบใหม่ ตามมาตรฐานที่ MEA กำหนดไว้ โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการร่วมมือให้งานดังกล่าวสำเร็จในทุกพื้นที่รับผิดชอบของ MEA เพื่อแก้ไขปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง และห้อยต่ำ ซึ่งส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ ความปลอดภัยของประชาชน และอาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ MEA

ทังนี้ หากประชาชนพบเห็นสายสื่อสารห้อยระโยงระยาง รกรุงรังไม่เป็นระเบียบ แจ้งได้ที่ กสทช. โทร. 1200 หรือ LINE ID : @nbtc1200

หากพบเหตุผิดปกติ ฉุกเฉิน หรืออันตรายเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า แจ้งได้ที่ MEA Smart Life Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนระบบ iOS และ Android ของ MEA ดาวน์โหลดฟรี คลิก https://onelink.to/measmartlife หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
กำลังโหลดความคิดเห็น