xs
xsm
sm
md
lg

MEASMARTPROJECT

เสร็จแล้ว! สายไฟฟ้าใต้ดินโครงการนนทรี เร่งรื้อสายสื่อสารและเสาไฟฟ้าพร้อมเพิ่มพื้นที่ถนนไร้สาย
เสร็จแล้ว! สายไฟฟ้าใต้ดินโครงการนนทรี เร่งรื้อสายสื่อสารและเสาไฟฟ้าพร้อมเพิ่มพื้นที่ถนนไร้สาย
 
วันนี้ (23 มิถุนายน 2565) MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยผู้ประกอบการสายสื่อสาร และ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ลงพื้นที่รื้อสายสื่อสาร บริเวณถนนนราธิวาสราชนคริ
 

Online Section

MEA จัดประชุมชี้แจงโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินถนนสาทร และถนนเจริญราษฎร์
MEA จัดประชุมชี้แจงโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินถนนสาทร และถนนเจริญราษฎร์
 
วันนี้ (10 มิถุนายน 2565) นายฐิติวุฒิ เงินคล้าย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานงานประชุมชี้แจงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการพื้นที่ชั้นใน (ถนนสาทรและถนนเจริญราษฎร์) โดยมีผู้แท
 

Online Section

MEA จัดประชุมชี้แจงโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ถนนลาดพร้าว-ศรีนครินทร์
MEA จัดประชุมชี้แจงโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ถนนลาดพร้าว-ศรีนครินทร์
 
วันนี้ (16 มีนาคม 2565) นายฐิติวุฒิ เงินคล้าย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานงานประชุมชี้แจงโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการตามแนวรถไฟฟ้า
 

Online Section

MEA จัดประชุมชี้แจงโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินถนนอังรีดูนังต์
MEA จัดประชุมชี้แจงโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินถนนอังรีดูนังต์
 
วันนี้ (11 มีนาคม 2565) นายเรืองเดช เนตรระกาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานงานประชุมชี้แจงโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการถนนอัง
 

Online Section

MEA จัดประชุมชี้แจงโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินถนนพระราม 4
MEA จัดประชุมชี้แจงโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินถนนพระราม 4
 
วันนี้ (10 มกราคม 2565) นายธงชัย สิริจรรยาพงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานงานประชุมชี้แจงโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการถนนพระราม 4 โดยมีผู้แทนจ
 

Online Section

MEA จัดประชุมชี้แจงโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินถนนหลังสวน-สารสิน
MEA จัดประชุมชี้แจงโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินถนนหลังสวน-สารสิน
 
นนี้ (21 ธันวาคม 2564) นายธงชัย สิริจรรยาพงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานงานประชุมชี้แจงโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการถนนหลังสวน และถนนสารสิน โ
 

Online Section

MEA เผยความคืบหน้าโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินปี 64 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการฯ พลิกโฉมเมืองมหานคร
MEA เผยความคืบหน้าโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินปี 64 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการฯ พลิกโฉมเมืองมหานคร
 
MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าที่มั่นคงและเพียงพอ ที่เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียนตามนโยบายรัฐบาล จึงเร่ง
 

Online Section

MEA ส่งมอบหลอดไฟ LED ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบแสงสว่าง รร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ
MEA ส่งมอบหลอดไฟ LED ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบแสงสว่าง รร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ
 
วันนี้ (27 ต.ค.) นายพูนศักดิ์ ว่องตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งมอบหลอดไฟ LED จำนวน 354 หลอด พร้อมปรับปรุงระบบแสงสว่างให้กับโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ที
 

Online Section

MEA ร่วมสนับสนุนเปิด รพ.สนามเลิดสิน กรมการแพทย์ ซีพี พฤกษาฯ รองรับผู้ป่วย COVID-19
MEA ร่วมสนับสนุนเปิด รพ.สนามเลิดสิน กรมการแพทย์ ซีพี พฤกษาฯ รองรับผู้ป่วย COVID-19
 
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิด โรงพยาบาลสนามเลิดสิน กรมการแพทย์ ซีพี พฤกษาฯ เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 พร้อมด้วย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมศัก
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

MEA สนับสนุนกิจกรรมการฉีดวัคซีน COVID-19 “นนท์ Student” สำหรับนักเรียนและนักศึกษา จังหวัดนนทบุรี
MEA สนับสนุนกิจกรรมการฉีดวัคซีน COVID-19 “นนท์ Student” สำหรับนักเรียนและนักศึกษา จังหวัดนนทบุรี
 
วันนี้ (15 ตุลาคม 2564) นายรงค์เพชร เขาเรียง ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้แทน รับมอบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่ MEA เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการฉีดวัคซีน COVID-19 “นนท์ Student” สำหรับนักเรี
 

Online Section

MEA คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน 2564 มุ่งมั่นดำเนินงานขององค์กรตามมาตรฐาน ISO 26000
MEA คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน 2564 มุ่งมั่นดำเนินงานขององค์กรตามมาตรฐาน ISO 26000
 
วันนี้ (29 ก.ย.) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานมอบรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2564 (Human Rights Awards 2021) ประเภทรัฐวิสาหกิจ รางวัลดีเด่น โดยมี นายวิลาศ เฉลยสัตย์ รองผู้ว่าการบริการระบบจ
 

Online Section

MEA มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ส่งเสริมการฝึกอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
MEA มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ส่งเสริมการฝึกอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
 
วันนี้ (23 กันยายน 2564) นางเพ็ญจันทร์ ทรรศนกุลพันธ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนแก่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ จำนวน 3,084,615 บาท เพื่อสนับสนุนคนพิการในการฝึกงาน ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
 

Online Section