xs
xsm
sm
md
lg

สื่อออนไลน์ MEA คว้ารางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2021

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2020 และ 2021 โดยมี นายวิลาศ เฉลยสัตย์ รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะผู้แทนหน่วยงาน รับมอบรางวัลดีเด่น ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประเภทสื่อมวลชน (ออนไลน์) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

MEA ในฐานะหน่วยงานด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้แก่ประชาชน พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสานึกและสร้างพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนในประเทศไทย โดยนำเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและวิธีการอนุรักษ์พลังงานผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ทั้งผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.mea.or.th และช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter : @mea_news, Youtube : MEA Multimedia และ Instagram : meafanclub ซึ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาเน้ือหาด้านพลังงานทดแทนและวิธีการอนุรักษ์พลังงานให้น่าสนใจ รวมทั้งการออกแบบสื่อโซเชียลมีเดียทุกช่องทางให้โดดเด่น

ในด้านเนื้อหา MEA ยังคงให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ควบคู่ไปกับการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย อย่างเช่น วิธีการใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อน การเลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับขนาดห้อง การติดตั้งและใช้งานตู้เย็นที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการรณรงค์ในการสร้างจิตสำนึกด้านพลังงานสะอาด ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการโซลาร์เซลล์ต่าง ๆ การผลักดันเทคโนโลยีที่ลดมลพิษอย่างการใช้ EV และการติดตั้งสถานีชาร์จ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร และสาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ และช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ MEA ได้ โดย MEA จะยังคงมุ่งมั่นเตรียมพร้อมรองรับความท้าทายใหม่ ๆ ทั้งด้านเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร” ของ MEA ซึ่งจะดำเนินควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น