xs
xsm
sm
md
lg

ชม อบต.คลองท่อมใต้ปลูกพืชกระท่อมบนเกาะกลางถนน ปชช.สามารถหยิบบริโภคฟรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ปลูกพืชกระท่อมบนเกาะกลางถนน ประชาชนสามารถนำไปบริโภคได้ฟรีๆ ชาวเน็ตแห่ชื่นชมไอเดีย

จากกรณีเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 64 คือวันแรกที่ประชาชนสามารถปลูกและบริโภคกระท่อมตามวิถีชาวบ้าน รวมทั้งยังซื้อหรือขายใบกระท่อมโดยไม่ผิดกฎหมาย หลังจากที่มีการปลด “กระท่อม” ออกจากยาเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564 รวมทั้งมีการปล่อยผู้กระทำความผิดตามกฎหมายพืชกระท่อมจำนวน 1,038 ราย โดยถือว่าไม่เคยกระทำความผิด

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 พ.ย. เพจ "กระบี่นิวส์" ได้ออกมาโพสต์ภาพเมื่อเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ปลูกพืชกระท่อมบนเกาะกลางถนน เผยเมื่อโตประชาชนสามารถมาเด็ดไปบริโภคได้

โดยพบว่ามีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นชื่นชมความคิดนี้เป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม มีความกังวลว่าจะมีคนบางกลุ่มนำใบไปขายหารายได้หรือไม่

สำหรับพืชกระท่อมจะมีการปลดล็อกให้ได้อย่างถูกกฎหมาย แต่ระเบียบ และข้อบังคับจะถูกประกาศผ่าน พ.ร.บ.พืชกระท่อมต่อไปในอนาคต โดยเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 64 ที่ผ่านมามติ ครม.มีการประกาศ และสรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ.พืชกระท่อมดังนี้

มาตรการควบคุมและกำกับดูแล มีทั้งการกำหนดให้การปลูกพืชกระท่อม การขาย การนำเข้าหรือส่งออกใบกระท่อม เพื่อประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม ต้องได้รับใบอนุญาต การกำหนดอายุใบอนุญาต โดยใบอนุญาตปลูกพืชกระท่อม ใบอนุญาตขายใบกระท่อม มีอายุ 5 ปี

ส่วนใบอนุญาตนำเข้าหรือส่งออกใบกระท่อม มีอายุ 1 ปี 3) กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต เช่น เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ไม่เป็นผู้เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรืออยู่ระหว่างการถูกพักใช้ใบอนุญาต

หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต คือ

1. ผู้รับใบอนุญาตปลูกพืชกระท่อม มีหน้าที่ต้องเพาะหรือปลูกในที่ดินหรือสถานที่และพิกัดตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

2. ผู้รับใบอนุญาตขายใบกระท่อม นำเข้าหรือส่งออกใบกระท่อม มีหน้าที่ต้องจัดให้มีป้ายแสดงว่าเป็นสถานที่ขาย นำเข้า หรือส่งออกใบกระท่อม จัดให้มีฉลากและเอกสารกำกับใบกระท่อม โดยอย่างน้อยต้องระบุแหล่งที่มาของใบกระท่อม คำเตือน หรือข้อควรระวัง

การคุ้มครองบุคคลและการป้องกันการใช้ใบกระท่อมในทางที่ผิด

1. ห้ามผู้ใดขายใบกระท่อม น้ำต้มใบกระท่อม หรืออาหารที่มีใบกระท่อมเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบแก่บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท กรณีมีการขายในสถานศึกษา หอพัก สวนสาธารณะ สวนสัตว์ หรือสวนสนุก หรือขายโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท

2. ห้ามผู้ใดบริโภคใบกระท่อมหรือน้ำต้มใบกระท่อมที่ปรุงผสมกับยาเสพติดให้โทษ ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท

3. กำหนดให้ผู้ปลูกพืชกระท่อม ขายใบกระท่อมเกินปริมาณที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง หรือนำเข้าหรือส่งออกใบกระท่อมโดยไม่มีใบอนุญาต ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อ่านโพสต์ต้นฉบับ


กำลังโหลดความคิดเห็น