xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ถือหุ้น SFLEX อนุมัติแจกวอร์แรนต์ 2 ชุดรวม 184.50 ล้านหน่วย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
ผู้ถือหุ้น "สตาร์เฟล็กซ์ "อนุมัติออกวอร์แรนต์ฟรีให้ผู้ถือหุ้นเดิม 2 ชุด SFLEX-W1 และ SFLEX-W2 รวมจำนวน 184.50 ล้านหน่วย ในอัตราส่วน 10:1 และ 8:1 ตามลำดับ เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ยืนหยัดเคียงข้างกันมาโดยตลอด พร้อมเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินเพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างการต่อยอดธุรกิจในอนาคต  ผู้บริหารเผยโน้มครึ่งปีหลังเข้าช่วงไฮซีซัน ผลักดันรายได้ปีนี้โตทะลุเป้า 1,560 ล้านบาท


ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SFLEX ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนชั้นนำในประเทศ เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (SFLEX-W1) จำนวนไม่เกิน 82,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 ซึ่งมีอายุ 18 เดือน และสามารถใช้สิทธิได้ครั้งแรกทุก 6 เดือน โดยอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 4.50 บาทต่อหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการลงทุนในโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

พร้อมกันนี้ ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (SFLEX-W2) จำนวนไม่เกิน 102,500,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 8 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1

ทั้งนี้มีอายุ 4 ปี และสามารถใช้สิทธิได้ครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุฯ โดยอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 10 บาทต่อหุ้น โดยรวมจำนวนวอแรนต์ที่จัดสรรไม่เกิน 184,500,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงิน เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคต และสำรองไว้ใช้เป็นเงินหมุนเวียนเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

นอกจากนี้ ยังมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 410,000,000 บาท เป็นจำนวน 502,250,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,004,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ0.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 184,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 92,250,000 บาท โดยเพิ่มทุนในลักษณะกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SFLEX-W1 และ SFLEX-W2

"การจัดสรรวอร์แรนต์ให้ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงินเพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างการต่อยอดธุรกิจในอนาคต รวมถึงการขยายธุรกิจเพื่อสร้าง s curve ในอีก 3-4 ปีข้างหน้า เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนระดับแนวหน้าของอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ ยังเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นที่มีความเชื่อมั่นในบริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นด้วย”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวอีกว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังคาดว่าจะสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง เนื่องจากเป็นช่วง high season ของธุรกิจที่จะมีคำสั่งซื้อเข้ามาจำนวนมากอยู่แล้ว จึงมั่นใจว่ารายได้จากการขาย Flexible Packaging ในปีนี้จะสามารถเติบโตได้ไม่น้อยกว่า 1,560 ล้านบาท ซึ่งเป็นการสร้างสถิติสูงสุดใหม่จากปีก่อน และเป็นไปตามเป้าหมายอย่างแน่นอน


กำลังโหลดความคิดเห็น