xs
xsm
sm
md
lg

ส่องร่างมาตรการเข้าจังหวัดภูเก็ต รับมาตรการแซนด์บ็อกซ์ ต่างชาติยังเข้มลุ้นผลก่อนออกเที่ยว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อ่านร่างมาตรการเข้าจังหวัดภูเก็ต ที่รอพิจารณาจากที่ประชุม ครม. ก่อนเปิดมาตรการแซนด์บ็อกซ์ 1 ก.ค.นี้ พบยังเข้มตั้งแต่ออกจากสนามบิน ต้องนั่งรถที่กำหนด เข้าพักโรงแรม รอผลตรวจในห้องพัก ถ้าไม่พบเชื้อเที่ยวได้ 14 วันทั่วเกาะ ส่วนคนไทยจะไปเที่ยว วัคซีน 2 เข็ม เว้นแอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็ม รอ 14 วัน หรือมีผลตรวจโควิดไม่เกิน 7 วัน ถ้าไม่มีไม่ให้เข้า ถ้ามาทางเครื่องบิน เลือกกักตัวไม่ได้

วันนี้ (21 มิ.ย.) จากกรณีที่จังหวัดภูเก็ตจะดำเนินมาตรการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) เพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ พบว่า เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.ที่ผ่านมา เฟซบุ๊ก “ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ต” ได้เผยแพร่ร่างมาตรการเข้าจังหวัดภูเก็ต สำหรับการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจากภายในประเทศและจากต่างประเทศ ซึ่งรอการพิจารณาอนุมัติจากการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 22 มิ.ย. และประกาศใช้ในราชกิจจานุเกษา ก่อนบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สำหรับสาระสำคัญของร่างมาตรการเข้าจังหวัดภูเก็ต แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. (ร่าง) การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจากต่างประเทศ (ตามราชกิจจานุเบกษา) มีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

1.1 หากเดินทางตามมาตรการกักตัว ต้องเข้ากักตัวที่โรงแรมกักตัวทางเลือก (Alternate Quarantine) หรือ ALQ เป็นระยะเวลา 14 คืน โดยห้ามออกจากห้องพักเด็ดขาด

1.2 หากเดินทางเข้าตามมาตรการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) จะมีเกณฑ์การรับนักท่องเที่ยว ได้แก่

- กำหนดประเทศของนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำ และปานกลาง (ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เลือกบางประเทศ

- คนต่างชาติต้องพำนักอยู่ในประเทศความเสี่ยงต่ำ และปานกลาง อย่างน้อย 21 วันก่อนเดินทางเข้าพื้นที่

- คนไทย และคนต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในไทย ที่เดินทางกลับมาจากกลุ่มประเทศความเสี่ยงต่ำและปานกลาง

- การได้รับวัคซีนที่รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือองค์การอนามัยโลก (WHO) ครบกำหนด ตามประเภทวัคซีนอย่างน้อย 14 วัน และมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (Vaccine Certifiacte) ถูกต้อง

- กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี มากับผู้รับวัคซีน ให้เดินทางพร้อมผู้ปกครองได้

- กรณีเคยติดเชื้อ ต้องได้รับวัคซีนครบตามประเภทของวัคซีน อย่างน้อย 14 วัน

- มีผลการตรวจโควิด-19 (COVID Free) RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง

- มีประกันสุขภาพ ที่ครอบคลุมโควิด-19 วงเงินคุ้มครอง ไม่ต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

ก่อนเดินทางมาถึงภูเก็ต

(1) ยื่นเอกสาร-รับใบอนุญาต เดินทางเข้าประเทศ (Certificate of Entry หรือ COE)

(2) ยืนยันผลการอนุมัติ พร้อมกับเอกสาร COE

(3) ลงทะเบียนผ่านทาง www.entrythailand.go.th

เมื่อเดินทางมาถึงภูเก็ต

(4) ติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะ (ภาษาอังกฤษ)

(5) เข้ารับการตรวจหาเชื้อ ณ สนามบินภูเก็ต

(6) เดินทางเข้าที่พักมาตรฐาน SHA PLUS ด้วยพาหนะที่กำหนด

(7) รอผลตรวจในห้องพัก เมื่อไม่พบเชื้อ สามารถออกจากห้องพักและเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้

ระหว่างพำนักในภูเก็ต

(8) พำนักในภูเก็ตอย่างน้อย 14 คืน กรณีอยู่น้อยกว่า 14 คืน ต้องเป็นการเดินทางด้วยเที่ยวบินตรงออกนอกราชอาณาจักร จากจังหวัดภูเก็ตเท่านั้น

(9) ตรวจ RT-PCR ตามระยะเวลาที่พำนัก (ในวันที่ 6-7 และ 12-13)

(10) ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A

- เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

- สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

- ล้างมือบ่อยๆ

- ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

- ตรวจหาเชื้อโควิด 19

- ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะและหมอชนะ

ก่อนเดินทางออกจากจังหวัดภูเก็ต

(11) จากจังหวัดภูเก็ตไปจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทยให้แสดงหลักฐานยืนยันได้ว่า ได้พำนักในภูเก็ตอย่างน้อย 14 คืน และมีหลักฐานการควบคุมโรคตามที่จังหวัดปลายทางกำหนด

หลังจากนั้น สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ภายในประเทศไทย โดยปฏิบัติตามมาตรการเข้าจังหวัดปลายทาง

2. (ร่าง) การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจากภายในประเทศ (ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต) มีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

(1) ต้องเป็นผู้ได้รับการฉีดวัคซีนมาครบโดสแล้ว (ต้องได้รับการฉีดครบโดส ตามข้อกำหนดของแต่ละวัคซีน ยกเว้น Astra Zeneca หลังฉีดเข็ม 1 แล้ว 14 วันสามารถเข้าได้)

(2) ผลตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test อายุไม่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง

(3) หากเป็นผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 และได้รับการรักษาหายมาแล้วไม่เกิน 90 วัน และต้องมีหนังสือรับรองการได้รับการรักษา (ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 1-2)

(4) หากไม่มีข้อ 1-3 ข้อใดข้อหนึ่ง ต้องกักตัว 14 วันในที่พัก

* อาจมีการเปลี่ยนแปลง *

หมายเหตุ :

1. ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 6 ปี ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 1-3 (ได้รับการยกเว้นมาตรการ)

2. เดินทางมาทางเครื่องบิน ไม่สามารถเลือกกักตัว 14 วันได้ (ต้องปฏิบัติตามข้อ 1-3 เท่านั้น)

สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ภายในจังหวัดภูเก็ต และไม่จำเป็นต้องอยู่ภูเก็ตถึง 14 วัน


กำลังโหลดความคิดเห็น