xs
xsm
sm
md
lg

สธ.จับตาสถานการณ์โควิด-19 จ.ภูเก็ต หากติดเชื้อเกิน 13 ราย/วัน อาจพับแผน Phuket Sandbox

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงาน Phuket Sandbox ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ว่า เป็นต้นแบบการส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม และเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เห็นชอบ

อย่างไรก็ตาม ในการเฝ้าระวังติดตามจำนวนผู้ป่วยในจังหวัดภูเก็ต หากพบจำนวนเกิน 13 รายต่อวัน อาจจะต้องพิจารณายกเลิกแผนการดำเนินงาน Phuket Sandbox

ขณะที่วานนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 5 ราย

นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า ขณะนี้การจัดเตรียมระบบความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวของตามแผน Phuket Sandbox ถือว่าเป็นแบบอย่างความร่วมมือที่มีการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ก่อนการเดินทางเข้าประเทศ การเข้าพัก การท่องเที่ยวและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จนถึงการเดินทางออกจากจังหวัด เพื่อเป็นต้นแบบให้จังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆ ต่อไป

โดยมีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้

- ชาวต่างชาติต้องได้รับวัคซีนครบโดส อย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง และมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน
- ต้องเป็นผู้เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงต่ำ กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องมากับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนแล้ว
- ต้องมีเอกสารการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลไม่พบเชื้อไม่เกิน 72 ชั่วโมง และต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้ออีก 3 ครั้ง ในประเทศไทย ได้แก่ วันที่เดินทางมาถึง วันที่ 7 และ 14 โดยโรงพยาบาลคู่สัญญา
- ต้องเดินทางถึงที่พักด้วยรถโรงแรมและรับการตรวจเชื้อ ไม่อนุญาตให้ออกนอกห้องจนกว่าผลตรวจไม่พบเชื้อ จึงจะอนุญาตให้ท่องเที่ยวภายในจังหวัดภูเก็ตได้ เมื่อครบ 14 วันจึงจะสามารถเดินทางไปเที่ยวต่อยังจังหวัดอื่นๆ ได้

นายแพทย์โอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน จ.ภูเก็ต จำนวน 383,308 คน หรือ 70% ของประชากรในพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 547,584 คน โดยแผนการฉีดวัคซีนจะต้องฉีดเข็มที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน และฉีดเข็มที่ 2 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม

ทั้งนี้ จากการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะภูเก็ต ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 มีผู้ที่ได้รับวัคซีน 1 เข็ม จำนวน 346,855 คน (ร้อยละ 63.3) ผู้ที่ได้รับวัคซีน 2 เข็ม จำนวน 165,439 คน (ร้อยละ 30.2) และจำนวนประชากรที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เหลือเพียงจำนวน 119,732 คน

ส่วนในเรื่องการเตรียมพร้อมในจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการโดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมเปิดพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยว อาทิ การปรับปรุงภูมิทัศน์ การดูแลรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การประเมินสถานประกอบการเพื่อให้สัญลักษณ์ SHA และเมื่อบุคลากรของสถานประกอบการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม จะได้รับสัญลักษณ์ SHA+ ซึ่งขณะนี้มีสถานประกอบการ โรงแรมจำนวน 280 แห่ง ได้รับสัญลักษณ์ SHA+ แล้ว