xs
xsm
sm
md
lg

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเยี่ยมลูกช้างพลายบุญหนา-พังฟ้าแจ่ม ช้างในพระอุปถัมภ์ฯ ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ จ.ลำปาง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเยี่ยมลูกช้างพลายบุญหนาและช้างพังฟ้าแจ่ม ซึ่งทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์ฯ ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. เวลา 12.44 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระดำเนินไปยังสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ทรงเยี่ยมลูกช้างพลายบุญหนาและลูกช้างพังฟ้าแจ่ม ซึ่งทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการรักษาลูกช้างพังฟ้าแจ่ม ลูกช้างป่า อายุ 3 ปี ถูกบ่วงดักสัตว์รัดที่บริเวณส่วนปลายของขาหน้าซ้าย จากอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับมอบลูกช้างพังฟ้าแจ่ม จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 ศรีราชา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มาดูแลรักษา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 ปัจจุบัน ได้ทำรองเท้าเทียมให้ใส่เดินออกกำลังกายและพักผ่อนในคอกพัก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาอาการกระดูกสันหลังคด เนื่องจากการเดินที่ผิดธรรมชาติที่ใช้ขาข้างเดียว และป้องกันกระดูกขาขวางอ เนื่องจากรับน้ำหนักมากเกินไป โดยหลังเข้ารับการรักษาทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกาย ลูกช้างพังฟ้าแจ่ม มีพัฒนาการและสุขภาพที่ดีขึ้น แนวกระดูกสันหลังลดการโค้งงอ

ในการนี้ ประทับหลังช้างพลายใจ เสด็จไปยังลานชมช้าง ทอดพระเนตรการแสดงช้างและพระราชทานอาหารช้าง ทั้งนี้ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นหน่วยงานในความดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือ อ.อ.ป. จัดตั้งอย่างไม่เป็นทางการเมื่อปี 2521 เดิมเป็น “ศูนย์ฝึกลูกช้าง” ก่อนพัฒนาเป็น “ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย” และยกฐานะขึ้นเป็น “สถาบันคชบาลแห่งชาติ” ในปี 2545 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์ ให้บริการรักษาช้างเจ็บป่วยทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย มีโรงพยาบาลรักษาช้าง 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลช้างจังหวัดลำปาง และโรงพยาบาลช้างจังหวัดกระบี่ มีสถานบริบาลช้างชรา ช้างพิการ 1 แห่ง คือ ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ จังหวัดลำปาง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมโครงการสัตวแพทย์สัญจรและคลินิกช้างเคลื่อนที่, โรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง, การส่งเสริมชุมชนปลูกพืชอาหารช้าง และการฝึกอบรมเยาวชนอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีช้างสำคัญ, ช้างในพระอุปถัมภ์ฯ และช้างในความดูแล รวม 11 ช้าง 104 เชือก ให้การรักษาพยาบาลช้างเจ็บป่วยทั่วประเทศ เฉลี่ยปีละ 7,000 เคส จำนวน 1,800 เชือก

จากนั้นเสด็จไปยังศาลาริมน้ำบริเวณโรงช้างต้น ทอดพระเนตรและพระราชทานอาหารแก่ลูกช้างพลายบุญหนา และลูกช้างพังฟ้าแจ่ม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายธีระยุทธ เหลาคม เจ้าของช้าง ได้ถวายลูกช้างพลายบุญหนา อายุ 4 ปี พร้อมตั๋วรูปพรรณช้าง แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ รับมอบมาดูแล ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 ปัจจุบันลูกช้างพลายบุญหนา มีสุขภาพดีแข็งแรงสมวัย
กำลังโหลดความคิดเห็น...