xs
xsm
sm
md
lg

พระราชินี ทรงเยี่ยมราษฎรและสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี​ ทรงเยี่ยมราษฎร หน่วยแพทย์พระราช และสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ในงานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสกลนครเมื่อวันที่ 19 ต.ค.63 เวลา 19.10 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทรงเยี่ยมราษฎรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด โอกาสนี้ พระราชทานยาชุดพระราชทานและทรงมีพระราชปฏิสันถารให้กำลังใจ แก่ผู้ป่วยที่ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ 7 คน สร้างความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กองแพทย์หลวง ร่วมกับโรงพยาบาลในพื้นที่ ออกหน่วยตรวจรักษาโรคและให้บริการทันตกรรมแก่ราษฎร ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุข โดยมีรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน ให้บริการตรวจโควิด-19 รวมทั้งมีเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา ที่คัดกรองโรคตาได้สะดวกและรวดเร็ว และเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดเป่าลม เพื่อตรวจโรคความดันลูกตาสูงและต้อหินตลอดจนมีเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางที่ใช้ในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งแรก ได้แก่ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง​ เพื่อตรวจการทำงานของหัวใจและลิ้นหัวใจโดยละเอียด และเครื่องตรวจอัลตราซาวด์ เพื่อวินิจฉัยโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น อาทิ โรคมะเร็งตับ, เนื้องอกโพรงมดลูกและรังไข่ และหลอดเลือดดำอุดตัน พร้อมกันนี้ ยังได้พระราชทานอาหารแก่ราษฎรในพื้นที่ ตั้งแต่​วันที่ 15 ถึง 20​ ตุลาคม​ 2563

จากนั้น ทรงเยี่ยมสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ตกงานขาดรายได้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการจ้างงาน ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรแบบผสมผสาน ที่เน้นการปฏิบัติจริง ซึ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวน 10 แห่ง อาทิ ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านกำพี้ จังหวัดมหาสารคาม, ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านดอนม่วงพัฒนา จังหวัดมุกดาหาร, ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านกระเจา จังหวัดบุรีรัมย์, และฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านกุดนาขาม จังหวัดสกลนคร ส่งผลให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำ พัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน โดยต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

นอกจากนี้ ในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด​​​ เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับราษฎรด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...