xs
xsm
sm
md
lg

พระราชินี ทรงเยี่ยมราษฎร และทรงรับคนไข้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ 20 คน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเยี่ยมราษฎร และหน่วยแพทย์พระราช พร้อมกับทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ด้วยทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญด้านสุขภาพอนามัยของราษฎร

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. เวลา 18.32 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร ทรงเยี่ยมราษฎรชาวจังหวัดสกลนครและพื้นที่ใกล้เคียง ที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด โอกาสนี้ พระราชทานยาชุดพระราชทาน พร้อมกับทรงมีพระราชปฏิสันถารซักถามและให้กำลังใจผู้ป่วยที่ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน 6 คน ซึ่งป่วยด้วยโรคและอาการผิดปกติต่างๆ อาทิ โรคสมองพิการ, โรคพาร์กินสัน และไม่มีทางเดินปัสสาวะและทางเดินอุจจาระตั้งแต่แรกเกิด ด้วยทรงห่วงใยด้านสุขภาพอนามัยของราษฎร สร้างความซาบซึ้งแก่ผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กองแพทย์หลวง ร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และโรงพยาบาลในพื้นที่ ออกหน่วยตรวจรักษาโรคและให้บริการทันตกรรมแก่ราษฎร ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 ถึง 2560 ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุข โดยมีรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน ให้บริการตรวจโควิด-19 รวมทั้งมีเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา ที่คัดกรองโรคตาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และเครื่องวัดความดันลูกตาชนิดเป่าลม เพื่อตรวจโรคความดันลูกตาสูงและต้อหิน ตลอดจนมีเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางที่ใช้ในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งแรก ได้แก่ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง​ เพื่อตรวจการทำงานของหัวใจและลิ้นหัวใจโดยละเอียด และเครื่องตรวจอัลตราซาวด์ เพื่อวินิจฉัยโรคต่างๆ ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น อาทิ โรคมะเร็งตับ, เนื้องอกโพรงมดลูกและรังไข่ และหลอดเลือดดำอุดตัน

โดยตั้งแต่​ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน วันที่ 15 ถึง 20​ ตุลาคม​ 2563 มีผู้เข้ารับบริการ รวม 2,040 คน ส่วนมากป่วยด้วยโรคตา โรคกระดูกและกล้ามเนื้อโรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคระบบหัวใจ ซึ่งทรงรับคนไข้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ รวม 20 คน พร้อมกันนี้ ยังได้พระราชทานอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็น​ วันละ 2,000 ชุด​ สร้างความปลาบปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรในพื้นที่เป็นล้นพ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...