xs
xsm
sm
md
lg

พระราชินี ทรงเยี่ยมราษฎร หน่วยแพทย์พระราชทาน ปลื้มปิติทรงรับคนป่วยไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วานนี้ 15 ต.ค. เมื่อเวลา 20.02 น.สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร ทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กองแพทย์หลวงออกบริการตรวจสุขภาพแก่ราษฎร ร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และโรงพยาบาลในพื้นที่ ในการนี้ ทรงรับคนไข้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ อาทิ ผู้ป่วยด้วยโรคภูมิคุ้มกันของตัวเองไปทำลายสารสื่อประสาทของสมอง ซึ่งการออกหน่วยแพทย์พระราชทานในครั้งนี้ ยังมีบริการตรวจรักษาโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง ด้วยเครื่องตรวจหัวใจคลื่นความถี่สูง, ตรวจอัลตราซาวด์, ตรวจภาพจอประสาทตา, ตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย และบริการด้านทันตกรรม เพื่อให้บริการแก่ราษฎรในเชิงรุก เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางสาธารสุขอย่างทั่วถึง โดยเปิดบริการตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, นิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งแสดงผลงานของสมาชิกศิลปาชีพฯ ที่ยังคงสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน จนพัฒนาฝีมือขึ้นเป็นลำดับ ปัจจุบันนอกจากสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้ว ยังสร้างความภาคภูมิใจให้แก่สตรีไทยที่ร่วมกันรักษาและถ่ายทอดเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นใตลอดจน นิทรรศการฟาร์มตัวอย่างใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 แห่ง ซึ่งปัจจุบันมีความสำเร็จ เป็นจุดเรียนรู้เกิดผลผลิตและสร้างงานในลักษณะเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทำให้ราษฎรมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว

ทั้งนี้ ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังได้พระราชทานอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็น แก่นักศึกษา บัณฑิต และราษฎรที่เข้าชมงาน วันละ 2,000 ชุด ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 20 ตุลาคม 2563