xs
xsm
sm
md
lg

กำลังใจในพระดำริฯ แห่งที่ 21 พระเมตตาจาก “พระองค์ภาฯ” สู่ชีวิตคนหลังกำแพง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สภาพความแออัดของผู้ต้องขังที่ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างเบียดเสียดประกอบกับความชำรุดทรุดโทรมของเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีอันจะนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพของผู้ต้องขังภายในเรือนจำ ครั้นความทราบยังฝ่าละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อปี พ.ศ.2556 จึงได้พระราชทานความช่วยเหลือ ให้แพทย์แผนไทย เข้าไปดูแลเรื่องสุขภาพให้แก่ผู้ต้องขัง เป็นการรักษาด้วยแพทย์ทางเลือก ให้ผู้ต้องขังมีสุขอนามัยที่ดีขึ้นและ ในปีต่อๆ มาโครงการกำลังใจฯ ก็ได้เข้าไปทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมเรื่องการฝึกอาชีพและพัฒนาความ เป็นอยู่ที่ดีให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ เมื่อได้กลับคืนสู่สังคมแล้วจะเป็นอาชีพที่มั่นคงไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำถือเป็นภูมิคุ้มกันทั้งทางกายและทางจิตใจให้แก่ผู้ต้องขัง

โดยเมื่อวันที่ 26 ก.ย. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จมาทรงเป็นประธานเปิดโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ณ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งถือเป็นแห่งที่ 21 ของการเปิดโครงการกำลังใจในพระดำริฯ โดยมีผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรับเสด็จ

โอกาสนี้ทอดพระเนตรการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังในหลายประเภท อาทิ โครงการศิลปะผ่านเส้นไหมสไตล์โครเชต์ สอนวิธีการถักพวงมาลัย และถักตุ๊กตาให้เป็นรูปแบบที่สวยงาม สามารถวางขายได้ โครงการอบรมวิชาชีพการแปรรูปผ้าเป็นผลิตภัณฑ์ กระเป๋า สอนการเย็บผ้า การใช้จักรเย็บผ้า และการเลือกลายผ้ามาประกอบเป็นกระเป๋าให้ออกมาเป็นกระเป๋าที่สวยงาม โครงการฝึกอาชีพเดคูพาจ สอนวิธีการทำสบู่เดคูพาจแบบฝังลายไว้สำหรับทาเป็นของที่ระลึก โครงการให้ความรู้เรื่องสมุนไพรกับการแปรรูป สอนการทำผลิตภัณฑ์จากยาหม่องน้ำและน้ำมันสำหรับนวด ที่สกัดจากสมุนไพร ได้แก่ เสลดพังพอนและไพลสด รวมถึงการสอนทาเจลแอลกอฮอล์โดยใช้สีผสมอาหารกลิ่นสังเคราะห์ เช่น กลิ่นโอโซน กลิ่นซากุระ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้าน ศาสตร์พยากรณ์ เพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวทางโหราศาสตร์ไทยให้ผู้ต้องขังสามารถนาความรู้ ที่ได้ไปต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพทางด้านการพยากรณ์ดวงชะตาได้ ซึ่งการฝึกวิชาชีพเหล่านี้นอกจากจะทำให้ผู้ต้องขังมีความรู้ติดตัวเพื่อออกไปประจำวิชาชีพภายนอกเรือนจำได้แล้ว ยังเป็นการช่วยฝึกสมาธิให้แก่ผู้ต้องขังทุกคนได้เป็นอย่างดี

สำหรับการเสริมความเข็มแข็งทางจิตใจให้ผู้ต้องขัง โครงการกำลังใจฯ ได้จัดกิจกรรมอบรม งานเขียนเรื่องเล่าซึ่งผู้ต้องขังสามารถนำเสนอความคิด ความต้องการของตนเองเหมือนเปิดพื้นที่ให้ระบายสิ่งที่ เป็นทุกข์หรือคับข้องใจ โดยมีวิทยากรชื่อดังมาช่วยสอนวิธีการเขียนเรื่องเล่าให้แก่ผู้ต้องขัง อาทิ อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2536 และนายวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง หรือครูวี นักเขียนประจำนิตยสารสารคดี และเป็นผู้มีชื่อเสียงที่คร่าหวอดอยู่ในวงการนักเขียน เป็นต้น

สำหรับผู้ต้องขังชายรวมทั้งผู้ต้องขังบางรายมีอาชีพเกษตรกรจึงได้จัดหาวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่นอกจากจะรับซ่อมและติดตั้งแผงโซลาเซลล์ตามอาคารบ้านเรือนได้แล้ว สามารถนำโซลาเซลล์ไปใช้ในสำนักงานออฟฟิศ หรือในแปลงเพาะปลูกการเกษตรอันเป็นการประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี

นอกจากมิติเรื่องการฝึกอาชีพ การสร้างความเข้มแข็งด้านจิตใจ การรักษาสุขภาพให้แข็งแรงแล้ว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ยังให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมก่อนได้รับการปล่อยตัว โดยสนับสนุนให้ผู้ต้องขังได้ ฝึกปฎิบัติงานจริง เช่น ฝึกปฏิบัติบริเวณภายนอกเรือนจำณ ร้านค้าอินสไปร์ (Inspire Shop) ซึ่งเป็นร้านตำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี อาทิเช่น อันเป็นการฝึกให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับสังคมภายนอก เป็นการเตรียมพร้อมกับสู่ครอบครัวของตนเอง

ทั้งนี้ ทรงประทานกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยโปรดให้ศิลปินในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ มาร้องเพลงให้กาลังใจและสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ต้องขัง

ด้วยพระบารมีและพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงมีต่อผู้ต้องขังในเรือนจำทำให้ผู้ต้องขังได้รับโอกาสที่ดี ได้มีทักษะการฝึกวิชาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้หลังจากได้รับการพ้นโทษ รวมถึงการได้รับการปลูกฝัง ให้เป็นคนดี ไม่หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำซึ่งแสดงให้เห็นว่า ด้วยพระบารมีและคุณานุปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อบุคคลทุกชนชั้นไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา


กำลังโหลดความคิดเห็น...