xs
xsm
sm
md
lg

เลขาฯ “สหายแสง” กวาดรางวัลหลักสูตรเสนาธิการทหาร สร้างประวัติศาสตร์พลเรือนคนแรกคว้า 2 โล่ และจารึกชื่อบนกำแพงเกียรติยศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (17 ก.ย.) ณ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรเสนาธิการทหารรุ่นที่ 61 พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลเกียรติยศให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นในด้านต่างๆ ซึ่งมี 2 รางวัลสำคัญที่น่าสนใจ เพราะนอกจากได้รับโล่รางวัลแล้วยังได้จารึกชื่อบนกำแพงเกียรติยศของวิทยาลัยเสนาธิการทหารอีกด้วย โดยมีรายชื่อดังนี้

1. ดร.ธนบวร สิริคุณากรกุล (ตท.38) ได้รับรางวัลโล่นักศึกษาดีเด่นและโล่เอกสารวิจัยดีเด่น พร้อมจารึกชื่อบนกำแพงเกียรติยศ

2. น.อ.ฉัตรชัย เฉียบแหลม (ตท.38) ได้รับโล่รางวัลผู้มีผลการเรียนดีเด่นในหมวดวิชาผู้นำและการบริหารทางการทหาร

3. พ.อ.อรรคเดช สนลอย ได้รับโล่รางวัลผู้มีผลการเรียนดีเด่นในหมวดวิชายุทธศาสตร์

4. น.อ.กานต์ มงคลบายศรี (ตท.34) ได้รับโล่รางวัลผู้มีผลการเรียนดีเด่นในหมวดวิชาการปฏิบัติการร่วม/ผสม
สำหรับหลักสูตรเสนาธิการทหารนั้น เป็นหลักสูตรหลักสำคัญตามแนวทางรับราชการของข้าราชการทหาร โดยมุ่งเน้นการสร้างนักยุทธศาสตร์ และนักการทหารในการอำนวยการยุทธปฎิบัติการรบร่วม/ผสม ซึ่งในทุกปีนั้นจะเปิดโอกาสให้ข้าราชการพลเรือนเข้าร่วมศึกษาด้วย โดยถือว่าเป็นอีกหลักสูตรที่มีกระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอย่างเคร่งครัด

สำหรับรุ่นที่ 61 นั้น นักศึกษาที่อาวุโสน้อยที่สุดมี 2 นาย ซึ่งจบโรงเรียนเตรียมทหารรุ่น 38 คือ น.อ.ฉัตรชัย เฉียบแหลม และ ดร.ธนบวร สิริคุณากรกุล ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (ท่านศุภชัย โพธิ์สุ) เป็นข้าราชการพลเรือนคนแรกที่ได้รับ 2 รางวัลสำคัญ คือ โล่รางวัลนักศึกษาดีเด่น และโล่รางวัลเอกสารวิจัยดีเด่น พร้อมจารึกชื่อบนกำแพงเกียรติยศ แถมท้ายด้วยประกาศนียบัตรคะแนนดีเยี่ยม ในหมวดวิชาผู้นำและการบริหารทางการทหารและหมวดวิชายุทธศาสตร์ รวม 2 โล่รางวัล และ 3 ใบประกาศนียบัตร

สำหรับ ดร.ธนบวร สิริคุณากรกุล เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านรองประธานฯ ศุภชัย โพธิ์สุ (ครูแก้ว หรือสหายแสง) ให้ทำภารกิจสำคัญหลายอย่าง อีกทั้งยังเป็นอาจารย์ด้านการเจรจาต่อรองทางธุรกิจและการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ให้แก่มหาวิทยาลัยชื่อดังของเมืองไทยหลายแห่ง


กำลังโหลดความคิดเห็น...